nieuws uit NO-Overijssel

50Plus wil einde aan alcoholgebruik in gemeentehuis


HARDENBERG – Gijs Schuurman van 50Plus krijgt nog niet zijn zin. Hij heeft dinsdag tijdens de raadsvergadering een motie ingediend waarin stond dat het gemeentehuis per 1 januari 2020 wordt drooggelegd, om als voorbeeld te dienen voor de jeugd. De partijen hebben onlangs besloten dat via het IJslands Model wordt geprobeerd het bovenmatige alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen en Schuurman vindt dat de raadsleden het goede voorbeeld moeten geven. Hij kreeg echter van geen enkele partij steun voor zijn motie.

Het CDA zag niet goed voor welk probleem dit een oplossing was en de CU noemde het een sympathieke motie – Hardenberg heeft zich sterk gemaakt voor een alcoholconsulent en probeert het alcoholgebruik in sportkantines wat aan banden te leggen – maar de partij wilde geen besluit nemen zonder gedegen debat. GroenLinks meende dat door te laten zien dat je als volwassenen verstandig met alcohol kunt omgaan, je ook een goed voorbeeld geeft en de VVD vond de leus Geniet met mate van toepassing.

Bij de stemming over de motie bleef Schuurman met lege handen staan. Gezien de reactie van met name de CU is het niet denkbeeldig dat 50Plus genoeg aanknopingspunten ziet om later nog met een initiatiefvoorstel te komen.