nieuws uit NO-Overijssel

Gemeentelijke subsidie voor Lutten Levert

HARDENBERG – De gemeente Hardenberg geeft de energiecorporatie Lutten Levert een subsidie van 10.000 euro en uitstel van het betalen van legeskosten tot november van dit jaar. Lutten is hierover zeer te spreken, maar het heeft de wenkbrauwen doen fronzen van 50Plus. Zelfs meer dan dat: de partij heeft het college onder meer de vraag gesteld waarom nu die subsidie wordt gegeven, terwijl 50Plus in maart heeft voorgesteld geen legeskosten te heffen, wat volgens B&W onmogelijk was.

Lutten Levert gaat het eerste zonnepark in de gemeente bouwen en heeft daarvoor in grote delen van Lutten de handen op elkaar gekregen. Om de financiën rond te krijgen heeft de coöperatie onder meer een bijdrage gekregen van de provincie Overijssel en de NAM. Omdat de legeskosten nogal hoog zijn (2% van een investering van 1,2 miljoen) heeft Lutten Levert het college gevraagd het project te ondersteunen met een bedrag van 10.000 euro, gelijk aan het bedrag dat de NAM geeft.
Daarnaast is gevraagd of de legeskosten pas aan het eind van dit jaar betaald kunnen worden, omdat tegen die tijd duidelijk is op welke subsidie van de landelijke overheid gerekend kan worden (Stimulering Duurzame Energieproductie).

B&W steunen het verzoek, hoewel ze begrijpen dat dan ook andere partijen om een subsidie kunnen vragen. “Maar als we het beperken tot subsidies voor lokale energiecoöperaties die daadwerkelijk een zonnepark gaan realiseren en daartoe ook al over de benodigde vergunning beschikken, dan is het risico klein”, meent het college.

Discussidenota
De vraag van 50Plus wat het verschil is tussen verminderen van legeskosten en het geven van subsidie is door wethouder Breukelman in maart al beantwoord. De raad heeft de legeskosten vastgesteld voor een heel jaar en kan tussentijds de spelregels van het spel niet veranderen. Wethouder Breukelman heeft toen wel toegezegd om met een discussienota te komen over legesheffing bij dit soort voorstellen. Die zou bij de Kadernota besproken worden, maar dat is niet gebeurd.

Pin It on Pinterest