nieuws uit NO-Overijssel

Aanleg wandelpad Baalder tegelijk met laatste deel Vechtpark

HARDENBERG – De aanleg van het laatste deel van het Vechtpark, in de uiterwaarden van de rivier de Vecht ter hoogte van de Hardenberger woonwijk Baalder, gaat beginnen. Eerst nog op papier, want er moeten nog allerlei vergunningen worden afgegeven. De gemeenteraad neemt hierover 22 september een besluit, maar dinsdag 8 september wordt het onderwerp tijdens de oriënterende raadsvergadering al besproken.

Het plan is een samenwerkingsverband van de gemeente, waterschap Vechtstromen en de provincie Overijssel. Zij moeten zich eerst bezighouden met aanpassing van het bestemmingsplan van de gemeente Hardenberg, het projectplan Waterwet van het waterschap, een ontgrondingsvergunning van gedeputeerde staten en tenslotte een ontheffing van de Wet natuurbescherming voordat er een schep de grond in kan.

Voetpad
Wat niet in het plan zit maar voor de inwoners van Baalder wel van belang is, is het gemeentelijk idee om een voetpad aan te leggen over de Vechtdijk, langs de Kellerlaan richting prins Willem-Alexanderbrug, onder de brug door naar de andere kant van de Kellerlaan en dan aansluiten op het voet- en fietspad naar Hardenberg-centrum. De gevaarlijke oversteek wordt er dan uitgehaald. Als het laatste deel van het Vechtpark wordt aangelegd zou dit wandelpad meteen in de uitvoering meegenomen kunnen worden, denkt de gemeente.

Pin It on Pinterest