nieuws uit NO-Overijssel

Ambelt en Vechtdal College mogen samenwerken

HARDENBERG – Het Vechtdal College en de Ambelt in Hardenberg krijgen toestemming van de gemeente om samen te werken. Het is een experimenteerroute van het ministerie van onderwijs, om leerlingen van het regulier- en het speciaal onderwijs samen te brengen. Hiervoor is toestemming van de gemeente nodig.

Door de samenwerking krijgen de leerlingen van het speciaal onderwijs nog meer dan nu het geval is het onderwijs dat het beste bij hen past. De gemeente staat positief tegenover het experiment, omdat de samenwerking leerlingen de mogelijkheid biedt onderwijs te volgen in een vertrouwde omgeving, waarmee schooluitval voorkomen wordt. Ook sluit het aan bij de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp, met deelname van gemeente, onderwijs en GGD.

De gemeente wil nog wel even benadrukken dat zij ervan uit gaat, dat er in het experiment een plek is voor leerlingen van alle gezindten en levensbeschouwingen.