nieuws uit NO-Overijssel

Baalder wordt bloemrijker

HARDENBERG – De gemeente Hardenberg gaat het leefgebied voor insecten en vogels vergroten in de Hardenberger wijk Baalder. Dat gebeurt door delen van de grasveldjes en beplantingen in de wijk in te zaaien met speciale mengsels voor kruiden- en bloemrijke veldjes.

Een deel van deze insecten en vogels hoort tot de natuurlijke bestrijder van de eikenprocessierups. Die rups is in de wijk Baalder op veel plaatsen aanwezig. Het is de bedoeling dat die veldjes daarna minder worden gemaaid, zodat de biodiversiteit in de wijk ook echt kan toenemen.

Ook in de beplanting wil de gemeente meer biodiversiteit aanbrengen, door bijvoorbeeld de aanplant van bloembollen en het kiezen van een andere soort beplanting bij vervanging.

Bestrijding
Behalve door het verbeteren van de biodiversiteit wordt de eikenprocessierups ook bestreden door het preventief spuiten van bomen en het wegzuigen van nesten. Omdat deze middelen kostbaar zijn en zorgen voor nevenschade aan de natuur, investeert de gemeente daarnaast in natuurlijke bestrijding.

Ook in andere wijken en dorpen wil de gemeente werken aan de verbetering van de biodiversiteit, maar ze wil daarbij gebruik maken van initiatieven uit de samenleving. Plaatselijke Belangen en wijkverenigingen zijn daarover al geïnformeerd.

Pin It on Pinterest