nieuws uit NO-Overijssel

Balderhaar wil informatie over Duitse windmolens

BALDERHAAR – Óf het Duits van de Nederlandse grensbewoners is niet zo best, óf de Duitsers die van plan zijn windmolens te bouwen in Balderhaar zitten maar wat te liegen, óf de gemeente Hardenberg is verder met de plannen voor windmolens bij de Duitse grens dan ze wil vertellen.

Twee insprekers uit het Nederlandse gedeelte van Balderhaar en Kloosterhaar, Annette Meijer en Liza Bakhuis, vertelden dinsdag tijdens de raadsvergadering dat de Duitsers ver gevorderd zijn met hun plannen en dat Hardenberg in de persoon van wethouder Jan ten Kate allerlei afspraken met de Duitse buren heeft gemaakt. Als de Duitsers bouwen kan Hardenberg misschien ook bouwen, zo zou hij geredeneerd hebben. Hun woorden werden met applaus begroet door de tientallen buurtbewoners die hadden plaatsgenomen op de publieke tribune.

De Nederlandse bewoners van dit gebied ten oosten van Kloosterhaar hebben 17 februari bij toeval op een bijeenkomst in het Duitse Itterbeck te horen gekregen, dat wanneer er in Duitsland windturbines worden gebouwd de Nederlanders naar financiële compensatie kunnen fluiten, omdat de gemeente Hardenberg hiervan had afgezien. Verantwoordelijk wethouder Jan ten Kate verwijst de verhalen naar het rijk der fabelen.

Gebrek aan informatie
Liza Bakhuis vertelde klip en klaar dat ze niet wil wonen naast windmolens en zonneparken. Net zo min als haar buurtbewoners. Maar wat haar het meest bezighield was de onzekerheid en het gebrek aan informatie. In officiële stukken is niets te vinden, hoewel er al vanaf september over de bouw van een groot Duits windmolenpark met turbines van 250 meter hoog wordt gesproken. In een presentatie van een ambtenaar op internet had ze gezien dat Balderhaar “op slinkse wijze” was toegevoegd aan de andere onderzoeksgebieden tussen Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo. Een presentatie die een dag nadat ze er melding van had gemaakt weer was verdwenen.
“Weet u dit allemaal wel?”, wilde Liza van de raad weten. “Kan de wethouder op eigen houtje allerlei beslissingen nemen?” Wij willen informatie, inspraak en zeggenschap, was de boodschap.

Raad beslist
Geen raadslid reageerde op de inspraak van beide inspreeksters, hoewel ze meteen de eerste vraag met “ja” hadden kunnen beantwoorden. In september is de mogelijke bouw aan de orde gekomen en op 3 december zijn de woordvoerders Energie van de politieke partijen door de gemeente bijgepraat over de Duitse plannen en de mogelijkheid om ook aan de Nederlandse kant te bouwen. En op de laatste vraag hadden ze meteen “nee” kunnen antwoorden, want de gemeenteraad heeft het laatste woord over plaatsing van windmolens.
In september vroeg VVD-raadslid Erik Back of het college de plannen aan de Nederlandse kant van de grens niet in de ijskast wilde zetten, waarop Ten Kate antwoordde dat hij werkt in opdracht van de gemeenteraad en als die vindt dat het proces moet stoppen dan wilde hij dat graag horen. Ook toen reageerde geen enkel raadslid.

Naar Kloosterhaar
Wat wethouder Ten Kate zichzelf wel kwalijk neemt is dat Plaatselijk Belang Kloosterhaar niet nog een keer is gevraagd aan de gesprekken deel te nemen. In de Omgevingsadviesgroep die kijkt naar de plannen voor windmolens in het gebied tussen Bergentheim en Sibculo zitten geen vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang Kloosterhaar, hoewel ze wel zijn uitgenodigd. De PB’s van Bruchterveld, Bergentheim, Sibculo en de Gouden Ploeg hebben wel afgevaardigden gestuurd. “Nu Balderhaar in beeld is hadden we Kloosterhaar misschien opnieuw moeten uitnodigen”, meent Ten Kate. Dat verzoek zal alsnog worden gedaan en ook zal hij naar Kloosterhaar gaan om daar zijn verhaal uit te leggen.