nieuws uit NO-Overijssel

Begroting Hardenberg maakt weinig tongen los

HARDENBERG – Met de traditionele stem van de VVD tegen heeft de gemeenteraad van Hardenberg dinsdagvond de Begroting 2020 vastgesteld. Die begroting vertoont de komende twee jaren een licht tekort, maar de gemeente kan vanaf 2022 weer zwarte cijfers schrijven, is de verwachting.

Het tekort in 2020 en 2021 komt vooral door de hogere kosten voor zorg en ondersteuning aan inwoners. Om toch te kunnen investeren wordt geld uit de pot algemene reserve gehaald, want die is volgens B&W goed gevuld: eind 2024 zit er ruim 31 miljoen euro in de gemeentelijke spaarpot.
De inwoners van Hardenberg zullen wat financiën betreft niet veel verschil merken met dit jaar. De gemeentelijke belastingen worden met de inflatiecorrectie verhoogd. Daarentegen wordt de hondenbelasting de komende jaren lager.

Positieve geluiden dinsdag alom, behalve van VVD kant. Fractievoorzitter Bert Gelling zei dat zijn partij het investeringsbedrag te klein vindt. Er moet meer oud beleid worden ingeruild voor nieuw beleid, zodat geld vrij komt om de visie op duurzaamheid, werkgelegenheid, middenstand en veiligheid te kunnen betalen. Overigens ontbreekt die visie nu nog, meent Gelling. “Er zijn te weinig vergezichten, je moet bijvoorbeeld denken aan andere wegen als er ander vervoer komt, aan de ontwikkeling van de stationsomgeving.” Wat de reserve betreft zit je volgens Gelling aan de ondergrens. Een begroting met een te kort kan straks niet meer omdat je niet meer geld uit de reservepot kunt halen.
Ook voor zaken als onderhoud van bruggen en wegen en de ontwikkeling op onderwijsgebied wordt te veel naar de korte termijn gekeken en ontbreekt de blik naar voren.

Kritische blik
Of er dan niks deugde aan het beleid van het college, wilde CDA-fractievoorzitter Piet-Cees van der Wel weten. Volgens Bert Gelling genoeg, “maar in deze tijd waarin college en raad twee gescheiden eenheden zijn worden we betaald om kritisch te kijken naar het werk van het college en zitten we hier niet om alleen maar complimenten uit te delen zoals u doet.”

Zijn woorden maakten overigens weinig indruk op de andere raadsleden, want zowel de amendementen over steun aan mantelzorgers en extra geld voor jongerenwerk als de hele Begroting 2020 werden in grote meerderheid aangenomen.