nieuws uit NO-Overijssel

Bezwaren tegen zonnepark bij Baalderveld ongegrond

HARDENBERG – LC Energy uit Wageningen mag doorgaan met de plannen voor een zonnepark op de hoek Westeindigerdijk-Kanaalweg Oost in Hardenberg. Bewoners van de wijk Baalderveld hadden bij de Bestuursrechter in Zwolle een zaak aangespannen tegen de gemeente Hardenberg, die op 4 oktober 2019 een omgevingsvergunning heeft verleend. Vorige week is de zaak behandeld en op 22 januari heeft de rechtbank uitgesproken dat de gemeente de vergunning terecht heeft verleend.

Vier bewoners hebben beroep ingesteld tegen de gemeente, waaronder de heer Souman. Hij heeft al enkele keren ingesproken in de gemeenteraad dat zijn uitzicht wordt beperkt als hij langs het kanaal Almelo-De Haandrik loopt. De rechter heeft echter geconstateerd dat hij geen belanghebbende is, omdat hij geen zicht heeft op het aan te leggen zonnepark. Om die reden is zijn beroep niet-ontvankelijk verklaard. De andere drie eisers zijn wel belanghebbend, zodat hun beroep wel ontvankelijk is.

Dit drietal voerde onder meer aan dat er geen afstand is aangehouden van 150 meter tussen de woningen en het zonnepark, dat er een alternatief beschikbaar is vlakbij de Duitse grens, dat er geen draagvlak voor het plan is en dat het plan niet past in het beleid van de provincie Overijssel.
Met dat laatste was de rechter snel klaar. De gemeente Hardenberg heeft het ontwerpbesluit toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Overijssel. Daarna heeft de provincie bericht gestuurd dat het plan past in het ruimtelijke beleid en dat er geen reden is om Gedeputeerde Staten te adviseren een zienswijze in te dienen.

Afstand
Ook de opmerking dat inmiddels algemeen aanvaard is, dat er een afstand van 150 meter moet zitten tussen een woonwijk en een zonnepark maakte niet veel indruk op de rechter. Zo’n regel bestaat niet, zodat de gemeente er ook geen rekening mee hoeft te houden.
Over het alternatief, de locatie bij de Duitse grens, was LC Energy duidelijk: met Enexis is een contract gesloten over het leveren van energie op de plek langs het kanaal. Gezien de schaarse ruimte op het elektriciteitsnet is een andere locatie met een nieuw contract niet mogelijk.

Draagvlak
LC Energy heeft volgens de rechter wel geprobeerd draagvlak te creëren. Er zijn gesprekken geweest met bewoners, er zijn twee inloopavonden gehouden, er zijn maatregelen genomen om het zicht op de panelen te minimaliseren en de omwonenden is aangeboden om via een speciaal fonds te investeren in het project. Volgens de voorzieningenrechter heeft het bedrijf zich voldoende ingespannen bij het bevorderen van draagvlak en participatie.

De rechter heeft dan ook besloten dat het beroep van de drie buurtbewoners ongegrond is. Tegen de uitspraak kunnen ze binnen zes weken beroep aantekenen bij de Raad van State.