nieuws uit NO-Overijssel

Bouw van villa’s aan de Vecht


HARDENBERG – Er komen twee luxe stadsvilla’s aan De Opgang in Hardenberg, achter het voormalige notariskantoor aan De Brink. B&W zijn daar eind juni mee akkoord gegaan.

De bouwplannen voor de twee vrijstaande woningen passen niet in de bestemming voor de stukken grond, omdat er volgens de huidige plannen geen extra woningen in dit gebied gebouwd mogen worden. Het college wil echter meewerken aan het verlenen van een omgevingsvergunning. Volgens B&W zorgt de bouw van twee luxe stadsvilla’s voor een verfraaiing van het nu nog braakliggende terrein aan de Vecht. Hiermee verbetert de ruimtelijke uitstraling en leefbaarheid van het gebied.

De plannen zijn inmiddels ter inzage gelegd. Als er geen bezwaren worden ingediend zullen B&W de vergunning verlenen.

Pin It on Pinterest