nieuws uit NO-Overijssel

Brandweervragen

Volgen raadsleden in de gemeenten Hardenberg en Twenterand alleen maar nieuws dat verspreid wordt door het Algemeen Dagblad en satellietkranten, of laten ze zich ook door andere media informeren?

Zo’n twee weken geleden schreef het AD dat de brandweer vrijwilligers dreigt kwijt te raken, omdat ze net als professionals betaald moeten worden. Oorzaak? Europese wetgeving.
Dat gaat veel geld kosten, maar de verwachting is dat veel vrijwilligers dit niet willen, omdat het te veel verplichtingen schept. Dan ben je dus geen vrijwilliger meer.

Prompt namen Volkskrant, RTV Oost en nog een hele rits media dit bericht over. Veel verontwaardigde geluiden en uiteindelijk ook vragen aan B&W van Hardenberg en Twenterand.

De eerste vraag in Hardenberg was:
Bent u op de hoogte van de nieuwe EU-regels ten aanzien van de vrijwillige brandweer?
Het antwoord zou moeten zijn: Natuurlijk, hoe kun je daar nou als overheidsinstelling niet van op de hoogte zijn. En u als raadslid zou ook op de hoogte moeten zijn, want het Dagblad van het Noorden heeft al begin mei (!) in een uitgebreid artikel aangegeven, dat de Europese regels de vrijwillige brandweer onbetaalbaar maken.

De tweede vraag was:
Hoe is het contact met de Veiligheidsregio en de Hardenberger brandweer over deze ontwikkeling?
En ook dat hadden de raadsleden al kunnen lezen. Niet in de krant, maar in de notulen van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio IJsselland van 13 februari 2019. Openbaar, dus door iedereen in te zien.

Als de leden van een grote fractie (met taakverdeling, mag ik hopen) die notulen hadden gelezen, dan hadden ze gezien dat burgemeester Koelewijn van Kampen had verteld dat het ministerie van Justitie & Veiligheid alle regio’s een brief heeft gestuurd over de rechtspositie van brandweervrijwilligers. En verder dat de Brandweerkamer van de Vereniging Nederlandse Gemeenten zich hier al mee bezighoudt en dat onderzocht wordt wat het beste is: een beroepsaanstelling, een aanstelling als ZZP-er of een duidelijk onderscheid maken tussen het werk van een professional en een vrijwilliger. De meerkosten van een beroepsaanstelling bedragen voor de Veiligheidsregio IJsselland ongeveer twee miljoen euro per jaar.

De derde vraag was: Vindt u het noodzakelijk om maatregelen te nemen, zo ja aan welke maatregelen denkt u dan?
Ik zou antwoorden: Nee hoor, we doen niks, we zien wel waar het schip strandt en of we straks nog vrijwilligers over hebben. Of dat we een paar ton per jaar extra moeten betalen, kan ons dat schelen.

Natuurlijk kunnen B&W op deze manier niet antwoorden (alleen maar denken). Maar ik vermoed dat ze het wel graag eens een keer zouden willen. Altijd die vragen waar de vragenstellers zelf het antwoord op kunnen vinden. Je zou er wat moedeloos van worden.