nieuws uit NO-Overijssel

Economische mammoettanker moet andere richting op

HARDENBERG – Als er niets gebeurt heeft de gemeente Hardenberg over enkele jaren veel ouderen en te weinig arbeidskrachten. Bovendien zijn degenen die wél actief zijn meer dan in andere regio’s werkzaam in maar enkele sectoren zoals de agrarische sector en de maakindustrie. En dat maakt de economie kwetsbaar. De werkloosheid is nog steeds historisch laag – vlak voor de coronacrisis 2,7% – maar het opleidingsniveau is een stuk lager dan het gemiddelde in ons land. Ook dat zorgt voor een wankel economisch evenwicht.

Het gemeentebestuur denkt dan ook dat er nú wat moet gebeuren om in de toekomst niet tegen grote problemen aan te lopen. En dat betekent zorgen voor meer werk zodat meer arbeidskrachten naar Hardenberg komen. Of ervoor zorgen dat de Hardenbergers die in andere plaatsen werken in Hardenberg een baan kunnen vinden.

Hou jongeren vast
Daarnaast moet er andersoortig werk komen, zodat de economie niet te veel afhangt van een paar sectoren en er moeten meer hoger opgeleiden komen. Voor dat laatste heb je in elk geval meer nodig dan alleen scholing: de gemeente Hardenberg moet aantrekkelijk genoeg zijn om jongeren vast te houden of naar Hardenberg te laten terugkeren.

Omdat Hardenberg niet op een eiland ligt maar midden in een regio die loopt van Duitsland naar Zwolle en van Emmen naar Twente, moet er met andere gemeenten worden samengewerkt. Vandaar dat Hardenberg deelneemt aan de Regio Zwolle en de Dutch Tech Zone.

Aanjager
Het gemeentebestuur ziet voor zichzelf een rol als aanjager, want de ondernemers moeten het uiteindelijk zelf doen. Die aanjaag-rol bestaat onder meer uit het faciliteren en begeleiden van starters. Veel starters blijven klein en groeien niet uit tot bedrijven met voldoende werk en werknemers. Dat moet beter, vindt de gemeente. Omdat uit te vinden hoé dat beter kan wil de gemeente samenwerkingsverbanden opzetten van ondernemers, onderwijs en overheid.
“Een samenwerking die niet alleen gericht is op economische groei, maar die uiteindelijk ervoor moet zorgen dat welvaart en welzijn voor alle Hardenbergers bereikbaar is’, meent het college.

Of de gemeenteraad er ook zo over denkt wordt over enkele weken duidelijk. De economische koers wordt eerst besproken in de oriënterende ronde van 17 november waarna de raad op 1 december een besluit neemt.

Pin It on Pinterest