nieuws uit NO-Overijssel

Eerste stap voor elektrische treinen op traject Almelo-Mariënberg

MARIËNBERG – ProRail krijgt opdracht om te onderzoeken wat er allemaal komt kijken als op het spoortraject Almelo-Mariënberg geen dieseltreinen maar elektrische treinen gaan rijden. Dat is het voorstel van Gedeputeerde Staten van Overijssel waar woensdag 11 maart voor het eerst over wordt vergaderd.

Het traject Almelo-Mariënberg maakt deel uit van de lijn Almelo-Hardenberg. Samen met Zutphen-Oldenzaal zijn dit laatste stukken die nog niet zijn geëlektrificeerd. In een motie uit 2018 van CU-statenlid Jan Westert is gevraagd zo snel mogelijk met een plan van aanpak te komen om deze twee trajecten te elektrificeren. Dat willen GS nu gaan doen. De kosten voor het onderzoek bedragen 2,1 miljoen euro.

Vaker en stiller
GS hebben aangegeven het spoor duurzaam te maken voordat de nieuwe concessies worden afgegeven, zodat geen nieuwe dieseltreinen aangeschaft hoeven te worden. “Als we niets doen rijden er nog zeker tot 2050 dieseltreinen in Overijssel”, schrijven GS aan de leden van Provinciale Staten. Deze treinen ombouwen naar waterstoftreinen of batterijtreinen kost naar schatting meer dan een miljoen euro per trein. Te duur, vinden GS. Omdat over een jaar of zes de eerste concessies aflopen moet ProRail volgens het voorstel van GS zo snel mogelijk onderzoek doen, zodat in 2027 op de hele lijn Almelo-Hardenberg elektrische treinen kunnen rijden. Die zijn niet alleen minder vervuilend en stiller, zeggen GS, maar ze zorgen er ook voor dat dan de hele dag een halfuursdienst kan worden gereden.

Als Provinciale Staten het voorstel van GS goedkeuren, kan halverwege 2021 het onderzoek klaar zijn.