nieuws uit NO-Overijssel

Geen schadevergoeding voor bewoners Parallelweg

HARDENBERG – Bewoners van de Parallelweg in Hardenberg krijgen geen schadevergoeding omdat achter hun huizen een nieuw ziekenhuis, een nieuwe apotheek en andere ‘gezondheidsinstellingen’ worden gebouwd. Zij zijn 5 jaar te laat met hun verzoek, omdat al jaren geleden het bestemmingsplan onherroepelijk is vastgesteld en er toen niemand heeft gereageerd.

Volgens de bewoners hebben ze zo lang gewacht omdat er geen bouwactiviteiten waren en ze niet wisten dat ze eerder hadden moeten reageren. Hoewel ze volgens de regels geen recht hebben op planschadevergoeding, hebben ze toch aan de gemeente gevraagd om begrip voor de situatie en een financiële tegemoetkoming vanwege inbreuk op hun leefomgeving.

B&W hebben na een gesprek met de bewoners advies gevraagd aan het bureau Langhout & Wiarda uit Oranjewoud. Dat bureau heeft geadviseerd geen schadevergoeding uit te keren, omdat in andere gevallen de gemeente dan ook zou moeten betalen. Het college heeft het advies opgevolgd.

Pin It on Pinterest