nieuws uit NO-Overijssel

Geld van woningbouw nodig voor vernieuwen kloosterterrein

SIBCULO – Op het voormalige kloosterterrein Sibculo komen geen 9, maar 14 woningen. In eerste instantie zouden de kavels in twee gedeelten worden uitgegeven, maar inmiddels is de behoefte zo groot dat ze allemaal gebouwd kunnen worden. B&W van Hardenberg willen het bestemmingsplan nu vaststellen en een vergunning verlenen voor de bouw. Met de opbrengst van de woningverkoop krijgt het kloosterterrein een force opknapbeurt.

De woningen aan de Monnikshof zijn voornamelijk rijtjes van drie of vier woningen. Daarnaast is er plek voor vier vrijstaande woningen. De stichting Stuwend Sibculo heeft voor bijna alle woningen koopcontracten gesloten. Deze stichting is samen met de stichting Klooster Sibculo de grote gangmaker van het plan. Albert Sloot (l) en Wim van Beek waren donderdag bij een bijeenkomst in het gemeentehuis om de plannen toe te lichten.

Kloosterrein beleefbaar maken
Zij gaven aan dat de stichting Klooster Sibculo het terrein enige tijd geleden heeft overgenomen van de vorige eigenaar Bert Dorresteijn. Door de verkoop van de woningen komt er geld vrij voor hun grote plan: het kloosterterrein weer zichtbaar en beleefbaar maken voor dorpsbewoners en bezoekers. Dat kan door een silhouet van 22 meter hoog te maken die de kloosterkapel verbeeldt, door een nieuwe expositieruimte te maken, de kloostertuin te optimaliseren en een openluchttheater te bouwen. Daarnaast worden allerlei activiteiten georganiseerd op het gebied van onderwijs en wordt samenwerking gezocht met andere musea in de regio om zoveel mogelijk bezoekers te trekken. Toekomstmuziek, maar de stichting Klooster Sibculo gelooft erin. Het hele project wordt geschat op 1,2 miljoen euro, mits er geen nieuwe tegenvallers komen.

Ruimte voor spitsmuis
Die zijn er namelijk wel geweest. Niet meer de bezwaren van ecologen, die in het recente verleden strijd voerden tegen de plannen omdat de spitsmuis in het gedrang zou komen. Er wordt voldoende ruimte gecreëerd om de beestjes een leefgebied te laten behouden. Maar op het gebied van bouwkosten is er wel wat zand in de motor terecht gekomen. Het kloosterterrein ligt in de buurt van een Natura2000-gebied en dat betekent dat er wellicht gebouwd moet worden zonder vergunningen voor gasaansluitingen. Een extra kostenpost per woning van zo’n 15.000 euro.

Raad aan zet
Eerst moeten de raadsleden echter het gewijzigde bestemmingsplan vaststellen op 24 maart, waarna de provincie aan zet is om in te stemmen met de plannen en daarna kan er gebouwd worden. De eerste stap is al gezet, doordat onlangs de bomen gekapt zijn die plaats moeten maken voor de woningen.