nieuws uit NO-Overijssel

Gemeente begint evaluatie AZC Hardenberg

HARDENBERG – De gemeente Hardenberg gaat deze maand beginnen met de evaluatie van AZC Hardenberg aan de Jachthuisweg. Dat doet ze met direct omwonenden, onderwijsinstellingen, vrijwilligersorganisaties, Plaatselijk Belang, politie en ondernemers. Vanwege de coronacrisis gebeurt dat in eerste instantie door middel van videobellen.

De gesprekken moeten de gemeenteraad informatie geven om dit najaar om een besluit te kunnen nemen over het AZC: de bestuursovereenkomst met het COA niet verlengen, zodat het AZC verdwijnt, of kiezen voor een eenmalige verlenging, zodat het AZC kan blijven tot 2026.

Enquête
Inwoners van buurten en wijken in de omgeving van het AZC Hardenberg krijgen een uitnodiging om een online enquête te vullen over de opvang van asielzoekers. Thema’s die in de enquête aan de orde komen zijn onder meer de maatschappelijke opgave, draagvlak en veiligheid.

Voorbereiding
De huidige overeenkomst eindigt in 2021. Dat er nu al begonnen wordt met de evaluatie komt doordat zowel stoppen als verlengen veel voorbereidingstijd kost. Als het AZC verdwijnt moeten de asielzoekers ergens anders worden ondergebracht, afspraken met bedrijven, instellingen en vrijwilligersorganisaties moeten worden beëindigd en het terrein moet opgeleverd worden. Als het asielzoekerscentrum in Hardenberg blijft, is onder meer een nieuwe tijdelijke omgevingsvergunning nodig.

Pin It on Pinterest