nieuws uit NO-Overijssel

Gemeentelijke schatkist goed gevuld

HARDENBERG – Het lukt de gemeente Hardenberg steeds beter om goed te begroten. In het verleden werd met enige regelmaat te voorzichtig begroot, waardoor veel geld overbleef. Ook over 2019 houdt de gemeente 6,8 miljoen euro over, maar dat komt voornamelijk door zaken waar de gemeente geen invloed op heeft. Een gedeelte van de ‘winst’ bestaat uit geld voor projecten die uitgesteld zijn maar nog wel uitgevoerd gaan worden. B&W stellen de gemeenteraad voor de rest in de reservepot te stoppen, om de negatieve financiële gevolgen van de coronacrisis op te kunnen vangen.

De spaarpot van Hardenberg is goed gevuld, stelt wethouder Martijn Breukelman. Dat is volgens hem ook nodig, omdat er al plannen liggen om te investeren in de samenleving en de economie. Daarnaast komt in de nabije toekomst veel minder geld binnen vanwege de coronacrisis. Dat levert tekorten op waar het geld uit de reservepot ook voor gebruikt kan worden.

Meevallers
De wethouder van financiën vindt dat 2019 in financieel opzicht een goed jaar was. De gemeente verkocht de nodige kavels voor woningen en bedrijventerreinen. Dat leverde bijna een miljoen euro meer op dan werd verwacht. Doordat er meer gebouwd is, waren ook de opbrengsten uit leges voor vergunningen en ruimtelijke plannen hoger.

De werkgelegenheid nam vorig jaar toe met 2,2%. Nog nooit eerder waren zoveel mensen in de gemeente Hardenberg aan het werk. Nu meer mensen in hun eigen inkomen kunnen voorzien, was de gemeente in 2019 minder geld kwijt aan bijstand en minimabeleid.

De energierekening voor openbare verlichting was in 2019 aanzienlijk lager doordat steeds meer LED-verlichting wordt gebruikt. De kosten voor de ambtelijke organisatie vielen in 2019 lager uit. Het gaat dan om personeelskosten, ICT of voertuigen. Een andere meevaller was dat de gemeente in 2019 meer geld van het Rijk uit het Gemeentefonds kreeg voor het uitvoeren van taken.

Tegenvallers
Er waren ook financiële tegenvallers. De kosten voor zorg en ondersteuning aan inwoners liepen in 2019 verder op. Meer mensen deden een beroep op de Wet maatschappelijke ondersteuning. Ook de kosten voor Jeugdzorg blijven stijgen. Dat komt doordat vaker gebruik wordt gemaakt van de duurdere zorg in natura en minder vaak van een persoonsgebonden budget.