nieuws uit NO-Overijssel

Gemeenteraad: “Sneller en meer info over gevolgen coronacrisis”

HARDENBERG – B&W van Hardenberg moeten sneller en uitgebreider de raad informeren over de financiële gevolgen van de coronacrisis. Met name VVD-fractievoorzitter Bert Gelling en CU-fractievoorzitter Sake Stelpstra drongen dinsdag aan op ‘een tandje erbij’. Wethouder Martijn Breukelman wilde wel, zei hij, maar met de huidige gegevens is het schieten in het donker. Uiteindelijk werd er wel een compromis gevonden: nog voordat het college met overzichten en voorstellen komt in het najaar wordt de raad betrokken bij mogelijke plannen om de financiën op orde te brengen.

Bert Gelling verbaasde zich wat over de flegmatieke houding van sommige partijen, die deden alsof er niet veel aan de hand is. De VVD maakt zich grote zorgen nu de uitgaven al meer stijgen dan de inkomsten terwijl de gevolgen van de coronacrisis nog niet zijn meegenomen. Door de hoge uitgaven voor de WMO (onder meer thuiszorg) en de Jeugdzorg moet Hardenberg al de reserves aanspreken. Vanwege de coronacrisis worden die problemen nog groter.

Karige Kaderbrief
Sake Stelpstra vond de informatie in de Kaderbrief die B&W hadden gestuurd maar karig. Normaal gesproken wordt in het voorjaar een Kadernota gestuurd met veel informatie over mogelijke plannen voor de komende jaren en de bijbehorende kosten, maar vanwege de coronacrisis was dat dit keer geen Kadernota maar een beperkte Kaderbrief. In die brief staat in grote lijnen hoe de begroting de komende jaren eruit moet zien om de inkomsten en uitgaven in balans te brengen. Het CU-raadslid wilde weten, na drie manden corona, wat de gemeente aan inkomsten mist en wat nog op de gemeente afkomt. “Schets een paar scenario’s, met aannames wat ons te wachten kan staan”, was zijn verzoek.

Gebrek aan gegevens
Wethouder Martijn Breukelman verdedigde de korte, bondige Kaderbrief door te wijzen op het gebrek aan gegevens. Over enkele maanden is er meer bekend en kan een betere begroting worden gemaakt, vindt het college. De gemeente mist zeker 1,5 miljoen euro aan inkomsten doordat onder meer het parkeren gratis was, uitstel van belastingen is gegeven en huur van gemeentelijke gebouwen is beperkt. Het Rijk spring bij maar hoeveel dat wordt is onbekend. In elk geval krijgt Hardenberg minder dan het aan inkomsten mist. “Maar dat is maar een klein deel van het probleem. Hoeveel extra geld zijn we straks kwijt aan uitkeringen als veel mensen werkloos worden, hoe groot wordt het beroep op bijstand, hoeveel minder grond wordt verkocht, hoeveel minder leges krijgen we binnen. Het is nu niet in te schatten wat dit financieel voor Hardenberg gaat betekenen”, reageerde Breukelman. “Doordat we de afgelopen jaren veel reserve hebben opgebouwd hebben we nu wel even tijd om met een gedegen begroting te komen.”

Raad en college vonden elkaar door een extra contact af te spreken direct na de zomervakantie, zodat de raad bij het samenstellen van de scenario’s al betrokken wordt en niet hoeft te wachten op voorstellen in het najaar.

Pin It on Pinterest