nieuws uit NO-Overijssel

Gereformeerde scholen worden opgeknapt

BERGENTHEIM/MARIËNBERG – De gereformeerde basisscholen Casper Diemer in Bergentheim en De Regenboog in Mariënberg krijgen subsidie van de gemeente Hardenberg voor het opknappen van beide schoolgebouwen: 297.000 voor de Casper Diemer en 330.000 voor De Regenboog. Het schoolbestuur, de Vereniging voor gereformeerd primair onderwijs De Oosthoek, betaalt een even groot deel.

Behalve voor renovatie wordt het geld gebruikt voor een andere indeling van de gebouwen, zodat naast klassikaal onderwijs les kan worden gegeven op zogenoemde leerpleinen. Verder wordt geld uitgetrokken voor LED-verlichting, een energiebesparend verwarmingssysteem en (deels) CO2-gestuurde ventilatie.
Op grond van het Klimaatakkoord ligt het voor de hand dat de komende jaren nieuwe duurzaamheidseisen aan de scholenbouw worden gesteld, maar daar kunnen deze twee scholen niet op wachten.

Het schoolbestuur heeft het werk al gegund, zodat meteen met de renovatie kan worden begonnen.

Pin It on Pinterest