nieuws uit NO-Overijssel

Grijze container minder vaak legen

HARDENBERG – Als de gemeenteraad meegaat met het voorstel van B&W dan worden vanaf juli 2021 de grijze afvalcontainers met restafval niet meer 1x per 4 weken opgehaald, maar 1x per 8 weken.

De hoeveelheid restafval per huishouden moet verminderen, vindt het college: goed voor het milieu en nodig omdat Hardenberg vanaf volgend jaar verbrandingsbelasting moet betalen, zo’n 190.000 euro per jaar. De verbrandingsinstallatie van EVI waar het Hardenbergs afval wordt verbrand staat op Duits grondgebied. Hierdoor is Hardenberg nu nog vrijgesteld van de betaling van verbrandingsbelasting, maar dat voordeel verdwijnt volgend jaar.

Geen problemen
Het restafval 1x per 8 weken ophalen levert voor de meeste huishoudens geen problemen op, denkt de gemeente, omdat momenteel de container van 240 liter gemiddeld 6,1 keer per jaar wordt aangeboden en de container van 140 liter 4,7 keer per jaar.

Ondergrondse containers
De gemeente heeft ook een oplossing bedacht wanneer iemand tussentijds meer afval kwijt moet of wanneer de stank niet te harden is: ieder huishouden krijgt een gratis milieupas waarmee het restafval naar een ondergronds verzamelsysteem gebracht kan worden. Er staan al een paar van die ondergrondse systemen, voornamelijk bij flats, maar er moeten er meer komen. Vijftien tot twintig, denkt de gemeente.

Voorbeeld
De gemeente Staphorst is het voorbeeld voor Hardenberg. Deze gemeente heeft deze variant in 2016 ingevoerd en daarmee goede resultaten geboekt. De hoeveelheid restafval is in die gemeente gedaald met ruim 30 kg en is nu nog tot 55 kg per inwoner.

De landelijke doelstelling is dat elke inwoner in 2025 niet meer dan 25 kg restafval per jaar aanbiedt.

De gemeenteraad bespreekt het voorstel van B&W voor het eerst op dinsdag 22 september en neemt op 6 oktober een besluit.

Pin It on Pinterest