nieuws uit NO-Overijssel

Groen gas in bestaand netwerk

HARDENBERG – Wat ga je doen met een goed gasnetwerk als aardgas niet meer beschikbaar is? Op die vraag hebben leveranciers Rendo en Cogas een antwoord: zij gaan onderzoeken of er groen gas door de leidingen kan stromen. Woensdag hebben beide instellingen samen met de gemeente Hardenberg een afspraak hierover ondertekend.

Duurzaam gas als alternatieve warmtebron. Cogas, Rendo en Coteq netbeheer gaan onderzoeken of biogas gebruikt kan worden. En later eventueel waterstofgas. Als dat lukt hebben ook de mensen zonder een gevulde portemonnee er iets aan, vertelde wethouder Jan ten Kate. Nu zijn het mensen met interesse en geld die bijvoorbeeld warmtepompen en andere apparatuur aanschaffen, maar de gemeente wil ook voor ‘de gewone Hardenberger‘ naar alternatieven zoeken.

Van groene elektriciteit naar groen gas
Volgens de Rendo-woordvoerder is het niet de bedoeling om bijvoorbeeld grote hoeveelheden maïs aan te planten en die te gaan verwerken. Het gas wordt geproduceerd uit afval en dierlijke restproducten. Maar ook mest en zuiveringsslib komen in aanmerking.
Het is niet per se nodig om bijvoorbeeld een nieuwe grote mestvergister op een industrieterrein te bouwen om het groene gas te produceren. Ten Kate: “We kijken naar bestaande vergisters. Die produceren elektriciteit en krijgen daar subsidie voor. We willen naar ‘Den Haag’ om daar te regelen dat die subsidie ook gebruikt mag worden voor het produceren van groen gas. Als dat lukt zorgt het ook voor verlichting op het elektriciteitsnet.”

Rendo en Cogas kijken bij hun onderzoek ook naar projecten als Boer & Buurt Biogas, een proef in Drenthe waarbij veeboeren met 600 koeien voor 200 woningen biogas leveren. Alles erop gericht om in 2030 alleen nog maar groen gas te leveren. Voor de gebruiker is de kwaliteit daarvan gelijk aan aardgas, waardoor geen aanpassingen aan gastoestellen in woningen nodig zijn.