nieuws uit NO-Overijssel

Hardenberg krijgt sportakkoordHARDENBERG – De gemeente Hardenberg heeft woensdag samen met voetbalvereniging HHC, Sportservice Hardenberg en sociaalwerk De Stuw de aftrap gegeven voor een Lokaal Sportakkoord. Het doel hiervan is om mensen zoveel mogelijk met plezier te laten sporten en bewegen. De drie zijn de koplopers, vanaf nu worden andere verenigingen en instellingen benaderd om mee te doen.

Ruim 9,4 miljoen Nederlanders sporten elke week. Dat doen ze bij een vereniging of individueel. Dat lijkt veel, maar het aantal is dalend. De motorische vaardigheid van kinderen is afgenomen. Er zijn groepen mensen die nooit sporten. Sportaccommodaties staan te vaak leeg. Niet iedereen weet zich respectvol te gedragen langs de lijn. En de klassieke sportvereniging komt verder onder druk te staan door minder leden en vrijwilligers. Om dat tegen te gaan heeft de landelijke overheid met sportbonden en welzijnsinstellingen de handen ineen geslagen. Het resultaat is een Nationaal Sportakkoord dat in 2018 is gesloten. Dat akkoord moet nu vertaald worden naar lokaal niveau.

Om de ambities van het Sportakkoord mogelijk te maken, investeert het kabinet tot en met 2021 elk jaar ruim € 400 miljoen. Provincies, gemeenten, de sport zelf, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven betalen mee om de ambities van het Sportakkoord te realiseren. Hun investering is jaarlijks een veelvoud van de bijdrage van de Rijksoverheid.

Sportformateur
In Hardenberg is Eralt Boers van bureau Kennispraktijk benoemd tot sportformateur. Het moet samen met organisaties en verenigingen op het gebied van sport, gezondheid, onderwijs en welzijn ervoor zorgen dat er in april 2020 een sportakkoord klaar ligt.