nieuws uit NO-Overijssel

Hardenberg wil geen nieuwe Natura2000

HARDENBERG – De gemeente Hardenberg wil geen nieuwe Natura 2000-gebieden. Minister Schouten van LNV kan een brief tegemoet zien van Hardenberg, Staphorst en De Wolden dat het niet handig is op dit moment nieuwe gebieden aan te wijzen. Bovendien is de noodzaak hiervoor ook niet aanwezig, vinden ze.

De aanleiding om de brief te sturen is een onderzoek van onder meer Vogelbescherming Nederland naar belangrijke vogelgebieden, die beschermd moeten worden. In de gemeente Hardenberg zou het gaan om de vloeivelden bij De Krim. In het verleden werden deze belangrijke vogelgebieden bijna altijd aangewezen als Natura 2000-gebied.

De vloeivelden zijn ontstaan dankzij de aardappelmeelindustrie in De Krim. Na sluiting van de fabriek ontwikkelde zich een bijzondere slaap- en verblijfplaats voor de vele trekvogels, waarbij de oogstresten in het omliggende akkerbouwgebied als voedselbron dient.

Het laatste decennium is met medewerking van lokale bevolking en ondernemers veel gedaan om het gebied te behouden en verder te ontwikkelen. Samen werkt hier echt beter, aanwijzing als Natura 2000-gebied kan de lokale samenwerking en het draagvlak ondermijnen, schrijft de gemeente.

Diverse organisaties uit de agrarische en bouwsector zijn het met de gemeente eens.