nieuws uit NO-Overijssel

Hardenberg zoekt extra bestrijders van rupsen

HARDENBERG – De gemeente Hardenberg kan binnenkort misschien samen met de Twentse buren op werkbezoek naar Limburg. Bijna alle Twentse gemeenteraden willen dat hun gemeentebestuur iets doet aan de overlast die de eikenprocessierups veroorzaakt en Limburg schijnt de oplossing voor het probleem te hebben.

De raad van Hardenberg gaf dinsdagavond een soortgelijk signaal af aan B&W. Een motie van CDA, CU en VVD waarin B&W werden opgeroepen om meteen te beginnen met extra maatregelen om de rups te bestrijden werd unaniem aangenomen.
GroenLinks zou graag zien dat de beestjes op een groene manier bestreden zouden worden maar de VVD maakte het niet uit hoe. (“dus desnoods met napalm”, concludeerde wethouder Luiten). De oplossing door honderden nestkastjes op te hangen had geen zoden aan de dijk gezet, dus vond VVD-fractievoorzitter Bert Gelling dat rigoureuze maatregelen niet geschuwd moesten worden.

Te weinig bestrijders
Of de oproep van de raad zoden aan de dijk zet is maar de vraag, want nergens zijn meer bedrijven te vinden die nog een paar extra handjes hebben om te rupsen te bestrijden. Dat vertelde verantwoordelijk wethouder Gitta Luiten ook. De nestkastjes voor mezen kunnen een oplossing op langere termijn betekenen. Voor de korte termijn is een oplossing niet makkelijk. Geld is niet zozeer het probleem maar het vinden van bestrijders wel. “Alles zit vol, we doen wat we kunnen, nesten wegzuigen waar het kan en anders kiezen we voor bestrijden met middelen, maar meer is nu niet mogelijk”, gaf ze als reactie.