nieuws uit NO-Overijssel

Hardenberg zoekt Twente op voor armoedebestrijding

HARDENBERG – De gemeente HARDENBERG gaat zich aansluiten bij SUN Twente, de Stichting Urgente Noden Twente. Dit is een noodhulpbureau voor mensen die in acute financiële nood zijn gekomen. Wanneer andere hulpverleners niet meer kunnen helpen kan SUN Twente in beeld komen, maar alleen als de hulpvraag wordt gedaan door professionele hulpverleners. Dat kan bijvoorbeeld een huisarts zijn, of het Samen Doen Team.

SUN Twente maakt onderdeel uit van een landelijk netwerk van noodhulpbureaus. Het geld voor de noodhulp komt van fondsen en donateurs. De eenmalige financiële hulp die SUN Twente biedt kan onder meer gebruikt worden voor de woninginrichting, aanschaf van noodzakelijke apparatuur, levensonderhoud, medische kosten of kosten voor studie of school.

Armoedebestrijding
SUN Nederland, waar de Twentse stichting onderdeel van is, kent al een lange voorgeschiedenis. In 1914 nam minister Wim Treub samen met koningin Wilhelmina het voortouw om de lokale hulpcomités voor armen te bundelen. Dat werd het Koninklijk Nationaal Steun Comité. Dit comité hield het niet lang vol, maar in de jaren ’30 en ook na de Tweede Wereldoorlog kwamen er soortgelijke opvolgers. Het huidige SUN Nederland is in 2013 opgericht. Op dit moment zijn er zo’n 30 noodhulpbureaus, verspreid over ruim 100 gemeenten in met name Friesland, Groningen, Overijssel en Zuid-Holland.

Pin It on Pinterest