nieuws uit NO-Overijssel

Haventje Hardenberg wordt uitgebreid voor watersporters

HARDENBERG – Eerst het huidige haventje in Hardenberg-centrum geschikt maken voor de komst van meer boten en dan kijken of het mogelijk is het huidige parkeerdek De Gedempte Haven heel of half af te breken om er een echte haven van te maken. Dat zijn de plannen van B&W nu dankzij sluizen in de Vecht er meer bootjes in Hardenberg kunnen komen.

Het haventje moet geschikt worden gemaakt voor zo’n 20 ligplaatsen en 2 plekken voor grotere schepen zoals rondvaartboten of de Vechtzomp, die vanaf 2020 kunnen aanmeren in Hardenberg. Dat betekent uitbreiding met drijvende steigers en het probleem van verzanding tegengaan. Voor het nieuwe haventje is een heus havenreglement gemaakt, waarin onder meer staan dat per nacht 1,25 per strekkende meter betaald moet worden (minimaal 5 meter) en daarnaast 97 cent toeristenbelasting per persoon. Er wordt nog een app gemaakt om dit makkelijk te kunnen afrekenen.

De gemeente heeft met diverse belangengroepen de verschillende mogelijkheden bekeken: onder meer bij de Willem-Alexanderbrug, bij het huidige haventje en tussen de Vechtbruggen. Er is voor het haventje gekozen omdat dan de mogelijkheid wordt opengehouden een grotere haven te maken. Een nieuwe Vechtbrug zit nog niet in de plannen van B&W verwerkt, daarvoor is volgens het college de noodzaak op dit moment minder groot.

De kosten voor het geschikt maken van het huidige haventje worden geschat op 634.000 euro.

Pin It on Pinterest