nieuws uit NO-Overijssel

Het Elfde Gebod

De meeste mensen kennen de Tien Geboden. Niet dat ze deze Bijbelse regels zomaar kunnen opdreunen, maar ze hebben ervan gehoord. Het gebrek aan inhoudelijke kennis is trouwens niet nieuw. Tekstschrijver Lennaert Nijgh maakte ooit het liedje Welterusten, meneer de president. De Amerikaanse president werd verantwoordelijk gehouden voor de vele doden in Vietnam, maar ja, hij was natuurlijk het vierde van de Tien Geboden vergeten, zong Boudewijn de Groot.

In de katholieke versie is het vierde gebod: “Eert uw vader en uw moeder”. De protestanten hebben een andere indeling. Bij hen geldt: “Gedenk de sabbatdag.” Lennaert Nijgh bedoelde natuurlijk: “Gij zult niet doodslaan.” Blijkbaar heeft hij te veel vertrouwd op zijn geheugen en te weinig onderzoek gedaan.

Maar het stopt niet bij de Tien Geboden. De gemeenteraad van Hardenberg heeft deze week op eigen initiatief een Elfde Gebod aan het tiental toegevoegd: “Gij zult moties indienen.”

Maar liefst drie stuks werden dinsdag ingediend. De eerste ging over betaald parkeren. De CDA-fractie had bedacht dat het wel handig zou zijn, nu de parkeerapparatuur toch aan vervanging toe is, om onderzoek te doen naar nieuwe technieken. Bijvoorbeeld kentekenparkeren. In een motie werden B&W opgeroepen dit te onderzoeken.
“Natuurlijk doen we dat, want we gaan alle nieuwe technieken bekijken om het betaald parkeren makkelijker te maken”, was de reactie. Overbodige motie dus, maar vanwege het Elfde Gebod werd hij toch ingediend. Alleen VVD en D66 stemden tegen.

Bij hetzelfde agendapunt kwam 50Plus met een motie: “Ga na een jaar het nieuwe parkeerbeleid evalueren”, was de strekking.
Natuurlijk bekijken we voortdurend wat beter kan, daar hebben we geen dure evaluatie voor nodig, reageerde het college. Voor de vorm werd nog even kort geschorst, maar daarna werd toch gestemd. Overbodig, concludeerden VVD, PvdA, ChristenUnie, D66 en GroenLinks. Maar dat was onvoldoende om het papier in de prullenbak te krijgen.

De derde overbodige motie kwam van CDA en PvdA. Zij gaven B&W de opdracht om de stikstofproblemen aan te pakken, maar er moest wel gezorgd worden voor evenwicht tussen geldverdienen en de groei van het aantal planten en dieren.
We doen al veel maar we zijn afhankelijk van de landelijke en provinciale overheid, zeiden B&W, die bijna tien minuten nodig hadden om te vertellen wat er zoal speelde. Zie de motie dan maar als zetje in de rug, gaf het CDA aan. Overbodig, vonden ChristenUnie en Opkoers, maar hun stem was te zwak.

Wat is nou het nut van het indienen van overbodige moties?
Goed voor je achterban, mogelijk. Hoewel die er waarschijnlijk niets van meekrijgt. Voor de bühne, wellicht. Maar die kwam dit keer voor heel iets anders. Om je eigen ego te strelen, misschien.

Maar het meest voor de hand liggend is het voldoen aan het Elfde van de Tien Geboden. Omdat het kan.