nieuws uit NO-Overijssel

Hondenspeelveld in oktober bruikbaar

HARDENBERG – Het hondenspeelveld aan de Europaweg in Hardenberg wordt zondag 4 oktober, op Wereldierendag, officieel in gebruik genomen. De aanleg wordt wel wat duurder dan begroot, want voor de verharding, kruidenzaden en beplanting moet 5.000 euro extra worden betaald.

De werkgroep Hondengeluk, inmiddels een stichting, is zo’n anderhalf jaar bezig een terrein te realiseren waar honden kunnen loslopen en spelen. Dat terrein is gevonden tegenover het politiebureau. De afgelopen week is begonnen met het eerste deel van de aanleg van het speelveld. De rest wordt verdeeld tussen de gemeente en de stichting. De gemeente is verantwoordelijk voor de afrastering, het wekelijks maaien en het leeg maken van de afvalbak.
Alle andere werkzaamheden behoren tot het beheer en de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers. Zij gaan onder meer dit najaar de greppel inzaaien met een geschikt kruidenmengsel en bloem-en besdragende beplanting aanbrengen. Dit werk wordt in samenspraak met onder meer natuurcentrum De Koppel uitgevoerd.

Pin It on Pinterest