nieuws uit NO-Overijssel

In 2030 helft elektriciteit West-Overijssel duurzaam

REGIO – Over tien jaar willen de elf gemeenten in West-Overijssel, waaronder Hardenberg, samen de helft van het totale elektriciteitsverbruik in de regio duurzaam opwekken met zonne- en windenergie.

Dat is drie keer zoveel als er nu aan zonne- en windenergie wordt opgewekt, de zonnevelden en windmolens in aanbouw meegerekend. Gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerders in West-Overijssel hebben deze ambitie opgenomen in de concept-RES (Regionale Energiestrategie).

Hoe dat gaat gebeuren, hoe de verdeling precies zal zijn tussen zon en wind en waar de zonneparken en windmolens zullen komen staat nog niet vast. Dat wordt samen met de gemeenteraden, de steden, dorpen, wijken en buurten het komend jaar verder uitgewerkt.

Volgens het plan moet in 2030 voor 500.000 huishoudens aan zonne- en windenergie worden opgewekt in Noord- en West-Overijssel. Het is de bedoeling dat minimaal 50% lokaal eigendom wordt, zodat inwoners en ondernemers meeprofiteren van de bouw van de zonneparken en windmolens.