nieuws uit NO-Overijssel

Kansen pakken om mee te doen

HARDENBERG – Als een zichtbare tatoeage ervoor zorgt dat je minder kans hebt om een baan te krijgen, kan de gemeente je helpen die tatoeage weg te halen. Als je net niet genoeg opleiding hebt om een vacature te kunnen vervullen en je kunt de studie daarvoor niet betalen, dan wil de gemeente je helpen om vooruit te komen. Alleen: je moet zelf die kans pakken, gemotiveerd zijn en met een goed plan bij de gemeente aankomen. Om dit te kunnen betalen willen B&W een Pak-je-kans-fonds instellen.

Het Pak-je-kans-fonds is een nieuwe, experimentele voorziening. Er zitten ook nog wel een paar risico’s aan verbonden voor de gemeente. Mensen zouden misbruik van het fonds kunnen maken, of ze durven niet waardoor er geen beroep op wordt gedaan. En omdat het nergens in Nederland eerder is gedaan kun je niet leren van andermans fouten. Maar toch willen B&W het plan uitvoeren om iedereen de kans te bieden mee te doen in de samenleving.

Om voor de regeling in aanmerking te komen moet je minstens 27 jaar zijn. Daarnaast zijn er nog wel enkele voorwaarden, maar het college wil niet teveel mitsen en maren aan het plan verbinden, omdat het anders niet uitvoerbaar wordt en mensen afschrikt.

Het maximale bedrag dat aangevraagd kan worden is 15.000 euro. In de pot zit 400.000 euro voor een periode van twee jaar. Dinsdag 24 september praat de gemeenteraad hierover en twee weken later neemt ze een besluit of het plan doorgaat of niet.