nieuws uit NO-Overijssel

Lampjes op rotonde blijven wat langer zitten

HARDENBERG – Als je een pilotproject hebt mag er ook iets misgaan. Bij het project ITS (‘de rode en groene lampjes op de rotonde bij het gemeentehuis’) is dat communicatie, zo lijkt het.

De bedoeling van de lampjes is dat fietsers – en dan met name scholieren – geen gebruik maken van de Bruchterweg als daar vrachtwagens, bussen of landbouwvoertuigen richting het centrum rijden, maar dat ze een veiliger route kiezen via bijvoorbeeld de Witte de Withstraat en de Piet Heinstraat.

De werking van het systeem is in nieuwsbrieven meegedeeld, via advertenties in huis-aan-huisbladen kenbaar gemaakt, er zijn filmpjes gemaakt voor Facebook en Instagram, op school is er tijdens mentorlessen aandacht aan besteed en toch is de bedoeling van het project niet tot iedereen doorgedrongen. Permanente aandacht blijkt nodig, zodat het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) in Overijssel samen met de gemeente hebben afgesproken dat de proef nog wordt voortgezet tot zo’n beetje zomer 2020.

Een eerste stap is gezet met het plaatsen van andere borden om de fietsers beter te attenderen op het systeem als ze de rotonde naderen. Daarnaast wordt binnenkort contact opgenomen met de scholen voor voortgezet onderwijs in Hardenberg om af te spreken hoe de nieuwe leerlingen op de hoogte worden gebracht van het systeem en hoe ouderejaars nog indringender bij de pilot betrokken kunnen worden. Maar ROV en gemeente willen zich niet alleen richten op scholieren, ook ouders, toeristen en bezoekers van het centrum moeten weten wat de pilot inhoudt en waarom het de veiligheid voor fietsers kan vergroten. Hoe ze dat willen doen wordt de komende maanden uitgezocht.

Pin It on Pinterest