nieuws uit NO-Overijssel

Lichte krimp verwacht voor Hardenberg

HARDENBERG – Het inwonertal van de gemeente Hardenberg krimpt naar verwachting tussen nu en 2035 met 0,7%, oftewel met ruim 400 personen. Dat blijkt uit de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De prognose beschrijft de meest waarschijnlijke ontwikkeling, maar kent ook onzekerheden: immigratie en woningbouw zijn bijvoorbeeld moeilijk exact te voorspellen. De onzekerheid wordt bovendien groter naarmate er verder naar de toekomst gekeken wordt. De bandbreedte voor de gemeente Hardenberg ligt daarom tussen -4,4% en +3,2%.

Nederland zal in 2035 naar verwachting 18,3 miljoen inwoners hebben, 1 miljoen meer dan nu. Vooral de grote en middelgrote steden zullen groeien, evenals diverse randgemeenten rondom de grote steden. Tegelijk zal 1 op de 5 gemeenten krimpen, vooral aan de randen van Nederland. Deze gemeenten zullen ook sneller vergrijzen dan de steden. Ook wonen steeds meer mensen alleen.

Krimp vooral aan de randen van het land
Kleinere gemeenten aan de randen van het land krijgen de komende decennia te maken met verdere krimp. Het gaat vooral om gemeenten in het noordoosten van Groningen, Drenthe, de Achterhoek, Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. Na 2035 wordt de krimp nog sterker doordat de bevolking van Nederland dan minder hard groeit.

Pin It on Pinterest