nieuws uit NO-Overijssel

Marslanden krijgt Nul op de Meter-woningen

HARDENBERG – In de wijk Marslanden wordt binnenkort begonnen met de bouw van Nul op de Meter-woningen. Dat gebeurt in het deel De Cirkel. Woningcorporatie Vechtdal Wonen laat 32 sociale huurwoningen bouwen door bouwbedrijf Roosdom Tijhuis. Dat gebeurt op kavels van dit bouwbedrijf en de gemeente Hardenberg. De ondertekening van de afspraken heeft woensdagmiddag plaatsgevonden in het gemeentehuis.

Zonnepanelen op deze woningen wekken gemiddeld evenveel zonne-energie op als er verbruikt wordt voor verwarming, warm water en huishoudelijk verbruik. Daarnaast krijgen deze woningen een woningschil met hoge isolatiewaarden, een bodemwarmtepomp in combinatie met lage temperatuurvloerverwarming en een balansventilatiesysteem. De woningen zijn energieneutraal en leveren bewoners een grote besparing op de kosten voor energie op. Ze hebben geen gasaansluiting en maken geen gebruik van andere fossiele brandstoffen.

Vechtdal Wonen brengt bij de toekomstige huurders van deze energieneutrale woningen de energieprestatievergoeding (EPV) in rekening. Dit is een vergoeding die de huurder naast de reguliere huur betaalt aan Vechtdal Wonen voor de energiezuinige woning, zo’n 75 euro per maand. De EPV kan gezien worden als een vervanging van de energierekening. Het bedrag dat de bewoner in de oude situatie aan het energiebedrijf betaalde, wordt nu als vergoeding aan Vechtdal Wonen betaald.

Naar verwachting betalen huurders straks met de huur en EPV minder dan ze nu kwijt zijn aan huur en energiekosten. Een win-win situatie, beaamt directeur-bestuurder Martijn Rink van Vechtdal Wonen: zowel klimaat als huurder profiteren van de nieuwe woningen. De 32 huizen, in blokken van 5, 6 en 10 woningen, worden in de loop van 2020 opgeleverd.