nieuws uit NO-Overijssel

Meer laadpalen voor elektrische auto’s

HARDENBERG – Acht jaar geleden werd in de Hardenberger wijk Baalderveld de eerste paal geplaatst om elektrische auto’s op te kunnen laden. Daarna zijn op meer plekken oplaadpunten gerealiseerd, onder meer in de parkeergarage onder het gemeentehuis. Er wordt nu een volgende stap gezet, zodat het elektrisch rijden aantrekkelijker wordt.

De gemeente is begonnen met het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s. De bedoeling is dat elke kern in de gemeente Hardenberg de beschikking krijgt over een openbare laadpaal. Daarnaast kunnen inwoners een aanvraag indienen voor een openbare laadpaal in hun omgeving.

Volgens wethouder Jan ten Kate kijken mensen bij het aanschaffen van een elektrische auto onder meer naar het aantal oplaadpunten in hun omgeving. Samen met de verenigingen voor Plaatselijk Belang en de inwoners wordt gekeken waar die palen geplaatst moeten worden.
Aanvragen kan via www.openbaarladen.nl/hardenberg, waarna wordt gekeken of de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet.

Slim laden
De stroom voor de laadpalen wordt geleverd door Enexis Groep en Alliander. Zij kiezen voor slim laden. Dat houdt in dat tijdens het laden de vraag naar stroom zo goed mogelijk wordt afgestemd op het aanbod in het stroomnetwerk. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door pas op een later moment te starten met het opladen van de auto. Dit doen slimme laadpalen automatisch. Ook is het mogelijk om juist sneller te laden als er veel groene stroom beschikbaar is.

“Slim laden draagt nog meer bij aan een schonere lucht, minder CO2 uitstoot en gebruik van duurzaam opgewekte energie. Dit past binnen de doelstellingen van Hardenberg als groene gemeente”, aldus Jan ten Kate.

Pin It on Pinterest