nieuws uit NO-Overijssel

Meer mogelijkheden voor armoedige vakantieparken in het Vechtdal

REGIO – Provinciale Staten van Overijssel staan niet meer afwijzend tegen het gebruik van recreatiewoningen voor andere doelen dan uitsluitend recreatie.

Gemeenten mogen hierover beslissen. Hierdoor kunnen verpauperde vakantieparken ‘in leven blijven’ en kan wat gedaan worden aan de krapte op de woningmarkt. De reden dat de provincie de regels wil verruimen is dat sommige parken in het Vechtdal het niet zo nauw namen met de verhuurregels, omdat ze het geld nodig hadden en zelf onvoldoende konden investeren.

Er is onderzocht of de parken die niet zo goed bekend stonden en er niet al te fris meer uitzagen, opgeknapt kunnen worden, zodat het weer echte recreatieparken zijn. Als dat niet kan bestaat de mogelijkheid het park op te doeken of er een andere functie aan te geven. Ook recreatiewoningen die niet op een park staan kunnen zo nodig voor andere doelen worden gebruikt. Gemeenten kunnen door de nieuwe regels nu meer maatwerk leveren.

Na de zomer komen Gedeputeerde Staten met een financieel voorstel om de minder vitale parken te helpen met de opknapbeurt of de functieverandering.

Pin It on Pinterest