nieuws uit NO-Overijssel

Meer zekerheid voor mensen met minimuminkomen

HARDENBERG – De gemeente Hardenberg wil inwoners met een minimuminkomen meer zekerheid bieden. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de gevolgen, maar ook naar de oorzaken van armoede. “Geen pleisters plakken, maar aanpakken”, omschrijft wethouder Gitta Luiten het nieuwe beleid.

In de gemeente Hardenberg zijn meer dan 1600 huishoudens die moeite hebben elke maand rond te komen. “Als je de hele tijd maar bezig bent met te bedenken hoe je de eindjes aan elkaar moet knopen werkt dat verlammend en het remt het hele gezin in zijn ontwikkeling”, zegt de wethouder. “We kijken waar de behoefte ligt en bieden daar ondersteuning voor. Dat kan inkomensondersteuning zijn, hulp bieden als schulden afgelost moeten worden, begeleiding op de arbeidsmarkt of ze wijzen op het pak-je-kans-fonds. Wat we zeker niet willen is het ene gat met het andere vullen.”

De hulpverlening begint met signalering. “De bestanden van huur en nutsvoorzieningen als gas, water en elektriciteit zijn gekoppeld” vertelt Luiten. “Als iemand twee keer de huur niet betaalt is dat een signaal. Het afgelopen jaar hebben we in 68 gevallen aangeklopt bij die mensen. Dat was best spannend, want je kunt ook te horen krijgen ‘waar bemoei jij je mee’. Maar gelukkig vonden ze het fijn dat we op tijd aan de bel trokken zodat de problemen niet groter werden.”

Extra aandacht voor kinderen
In het beleidsplan is er extra aandacht voor kinderen. In Hardenberg groeien ruim 900 kinderen op in armoede. Armoede moet niet erfelijk zijn zodat deze groep vooral ondersteuning krijgt. De gemeente biedt al hulp om te kunnen deelnemen aan sport- en culturele activiteiten, zoals financiële hulp om de contributie van een voetbalvereniging te betalen, het betalen van zwemles, muziekles, een schoolreisje of een laptop.
Daarnaast worden de ouders ondersteund, want armoede zorgt voor stress bij kinderen die zich bijvoorbeeld zorgen maken over hun ouders of over de vraag of ze wel in hetzelfde huis kunnen blijven wonen.

Of de gemeenteraad het nieuwe minimabeleid ondersteunt wordt dinsdag 11 februari duidelijk wanneer de raad het plan bespreekt tijdens de oriënterende raadsvergadering. Het is de bedoeling dat er twee weken later een besluit over wordt genomen.

Pin It on Pinterest