nieuws uit NO-Overijssel

Minder vaak afval ophalen nog geen gelopen race

HARDENBERG – De kop “Hardenberg gaat grijze containers maar eens in de acht weken legen” in het regionale dagblad kon wel eens erg voorbarig zijn. Dinsdag bleek dat de gemeenteraad nogal verdeeld is over dit onderwerp.

CDA-woordvoerder Gerard Nijhof vond het voorstel van B&W ongeveer een kopie van het voorstel van drie jaar geleden, dat toen door de raad is afgeschoten. Te veel gedoe vanwege het slepen met afval naar ondergrondse containers, te duur want er moeten nogal wat ondergrondse containers worden geplaatst, stankoverlast, kans op illegale storting van afval, kortom: het CDA steunt het collegevoorstel niet. “Door betere communicatie en voorlichting krijg je minder restafval”, was de stelling van Nijhof.

Ook de VVD was niet blij met deze ‘opgewarmde prak’. Volgens de lokale partijleider Bert Gelling kan men beter eens goed onderzoeken of een andere vuilverwerker gekozen kan worden, die met laserapparatuur zelf het afval scheidt. Dan kan elk huishouden alles weer in één bak kieperen en ben je van een hoop sores af.

Financiën
De ChristenUnie zat meer op de financiële toer. Wat kost de plaatsing van ondergrondse containers, wat moet een bewoner betalen als hij gebruik maakt van die container, hoeveel levert het besparen op de ritten van de ROVA op. Allemaal vragen die nog om een antwoord schreeuwen.

En 50+ wilde een oplossing voor al die zieken, bejaarden en gezinnen met kleine kinderen die de grote hoeveelheid incontinentiemateriaal niet kwijt kunnen en die daar ook niet mee over straat gaan slepen.

GroenLinks en de PvdA waren minder terughoudend, want zij begrepen dat de Hardenbergers vanaf volgend jaar meer moeten betalen voor het verbranden van restafval en dat zonder prikkel niet wordt voldaan aan het landelijk wensbeeld om in 2025 nog maar 30 kilo restafval per persoon per jaar te hebben en dat 90% van het ingezamelde afval is gescheiden.

Inzamelen duurder
Wethouder Jan ten Kate was heel stellig in zijn beantwoording: Hardenberg zit nu goed op schema, maar met alleen maar voorlichting en communicatie red je het niet. De verhalen van directeuren van afvalverwerkers die zeggen, dat zij beter kunnen scheiden dan de slordige burger schaart hij onder de noemer “Wij van WC-Eend adviseren WC-eend.”

Wat de financiën betreft zegde hij toe met een duidelijk overzicht te komen. Of volgende week iemand van de ROVA uitnodigen die alle vragen van de raadsleden zou kunnen beantwoorden, was zijn voorstel, dat door de raadsleden werd omarmd.
Wel gaf hij alvast aan dat elke keer dat met de milieupas gebruik wordt gemaakt van een ondergrondse container 1,55 euro wordt afgetikt, dat ruim 33.000 euro wordt bespaard op de ROVA-ritten, dat 36.000 euro wordt bespaard op de verbrandingskosten maar dat jaarlijks 32.000 euro gerekend wordt voor afschrijving en onderhoud van de ondergrondse containers en dat de aanschaf van die containers uit de reserve betaald kan worden.

“Toch houden we geen geld over dat teruggegeven kan worden aan de burgers, want vanaf volgend jaar moeten we zo’n 190.000 euro verbrandingsbelasting betalen. Als we niks doen en het systeem houden zoals het nu is, moet elk van de 24.000 huishoudens in de gemeente Hardenberg toch 8 euro per jaar meer betalen. En wordt de hoeveelheid restafval niet verminderd terwijl dat wel onze doelstelling is”, aldus Ten Kate.

De gemeenteraad neemt dinsdag 6 oktober een besluit over het voorstel van B&W.

Pin It on Pinterest