nieuws uit NO-Overijssel

Nieuwe school De Krim naast MFA

DE KRIM – Als over enkele jaren de openbare basisschool Klimop en de christelijke basisschool De Bron in De Krim onder één dak komen, zal dat in de buurt zijn van de nieuwe MFA, de Multifunctionele Accommodatie. Dat hebben B&W woensdag besloten.

Voordat het zover is moet wel duidelijk zijn wie de eigenaar wordt van het nieuwe gebouw aan de Beukenlaan en wie het pand gaat beheren en exploiteren. Bovendien moeten de beide schoolbesturen aangeven op welke onderdelen ze willen samenwerken in de nieuwe school. En minstens zo belangrijk: wat kost de nieuwbouw en wanneer heeft de gemeente Hardenberg genoeg geld om een nieuwe school te bouwen. In de plannen is voorzien dat dit 2023 wordt, maar met de stijgende bouwkosten voor de scholen die eerder aan de beurt zijn is het niet denkbeeldig dat dit later wordt.

School in twee lagen
De keus voor een nieuwe school in twee lagen, die plaats biedt aan zo’n 170 leerlingen, is uitvoerig besproken met de schoolbesturen, de medezeggenschapsraden en Plaatselijk Belang. De plek ligt in de buurt van de woonwijken en de woningen waar de meeste kinderen vandaan komen, heeft een goede bereikbaarheid en sluit direct aan bij enkele belangrijke voorzieningen die straks in het nieuwe MFA worden gerealiseerd, zoals een sporthal en een bibliotheek.

Pin It on Pinterest