nieuws uit NO-Overijssel

Nieuws in het kort: woensdag 1 juli

Vechtzomp Er mag weer gevaren worden met de Vechtzomp De Mölle vanuit het Duitse grensdorp Laar. Het Duitse Bundesland Nedersaksen heeft de coronamaatregelen aangepast, waardoor vanaf 1 juli groepen tot 10 personen over de Vecht kunnen varen.

Grondbeleid De roep om kringlooplandbouw klinkt steeds sterker, maar voor die manier van werken heb je veel grond nodig. Tegelijk zijn er veel andere ruimtevragers, die ook grond nodig hebben. Er is vraag naar zonnevelden, windmolens moeten een plek hebben, woonwijken worden uitgebreid en wegen worden verbreed. Dat staat op gespannen voet met de noodzaak om de landbouw te extensiveren. De ChristenUnie Overijssel vindt dat de provincie hierin meer regie moet nemen bij aankoop, verpachten en verkoop van gronden. De fractie dient een motie in om extensivering van de landbouw mogelijk te blijven maken.

Lintjes Burgemeester Jan Willem Wiggers van Hardenberg reikt vrijdag 3 juli alsnog de Koninklijke onderscheidingen uit aan vijf inwoners van de gemeente Hardenberg. Zij kregen op 24 april al telefonisch van hem te horen dat ze voor hun vrijwillige inzet voor de samenleving Koninklijk werden onderscheiden. De feestelijke uitreiking die daar traditiegetrouw bij hoort, kon door de corona-maatregelen op dat moment niet doorgaan. Op 3 juli gaat de burgemeester persoonlijk op bezoek om alsnog de versierselen te overhandigen aan Leanne Brink-van Andel uit Dedemsvaart, Zwalastino Guichelaar uit De Krim, Jan Willem Lucas uit Sibculo en Johan Sieljes en Anton de Vent, beiden uit Slagharen.

VNG-lid De Hardenberger wethouder Jan ten Kate wordt lid van de landelijke commissie Bestuur en Veiligheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ten Kate wil graag zaken die in onze provincie spelen meenemen naar deze landelijke commissie om de belangen van Overijssel goed te behartigen. Overijssel is in deze VNG-commissie goed vertegenwoordigd, want ook burgemeester Anneke Raven van Hellendoorn is commissielid.

Exposities Door de versoepeling van de coronamaatregelen kunnen binnenkort twee exposities bezichtigd worden die te maken hebben met 75 Jaar Bevrijding. De expositie over het verzet naar aanleiding van het dagboek Dat jullie weten wat oorlog is is vanaf 7 juli te zien in het studiecentrum van de historische vereniging aan het Wilhelminaplein in Hardenberg. In het LOC is de expositie Onvoltooid verleden te zien, foto’s en schilderijen met als rode draad de voormalige slagerij van de Joodse familie Leman aan de Voorstraat 18 in Hardenberg. Op 3 juli wordt deze expositie officieel geopend.

Straten De gemeenteraad van Hardenberg is dinsdag akkoord gegaan met het B&W-voorstel om drie woonstraten eerder dan het plan was onder handen te nemen. De Molstraat in Dedemsvaart, de Burgemeester van Riemsdijkstraat in Gramsbergen en de Johan Clemmestraat in Mariënberg stonden al op de rol om opgeknapt te worden maar de gemeente haalt de werkzaamheden naar voren ter ondersteuning van de lokale economie. Het ontwerp van deze straten uit de jaren ‘60/’70 voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Voor het opknappen in 2021 stond 319.000 euro op de begroting. Door ze niet alleen op te knappen maar ook beter toegankelijk te maken, duurzamer, toekomstbestendig en leefbaarder moet daar ruim een miljoen euro bij worden opgeteld.

Inburgering Vanaf 1 juli volgend jaar krijgt de gemeente Hardenberg een grotere rol bij de inburgering van statushouders, in de nieuwe Wet inburgering. Het doel is dat statushouders zo snel mogelijk de taal leren, meedoen in de samenleving en betaald werk vinden. Voor elke statushouder wordt een PIP gemaakt, een Persoonlijk Integratie Plan. Dat betekent dat iemand die snel leert een ander traject volgt dan iemand die moeizaam leert, er wordt rekening gehouden met het werk dat een statushouder heeft gedaan en de gemeente gaat inburgerings- en taallessen kopen bij een betrouwbare partner, zodat malafide bureautjes die snel geld willen verdienen over de rug van anderen buiten de deur worden gehouden. Voor deze nieuwe rol van de gemeente krijgt de lokale overheid extra geld van de regering.

Pin It on Pinterest