nieuws uit NO-Overijssel

Onderzoek naar gevolgen corona bij agrariërs in het Vechtdal

VECHTDAL – De gemeenten Hardenberg, Ommen en Dalfsen gaan samen met het Ondernemershuis Vechtdal een onderzoek starten naar de economische gevolgen van de coronacrisis bij agrarische ondernemers in het Vechtdal. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Marketing Oost en Stimuland.

Corona heeft een grote impact op de maatschappij en op ondernemers in verschillende sectoren, waaronder de land- en tuinbouw. Oogsten dreigen te mislukken door een gebrek aan arbeidskrachten en in de meest extreme gevallen is de afzet volledig weggevallen. Zowel vanuit de ondernemers zelf, als vanuit ondersteunende partijen en overheden, zijn veel initiatieven gestart om deze crisistijd door te komen. Maar er is onvoldoende zicht, op hoe de land- en tuinbouwsector er onder invloed van de coronacrisis voor staat, menen de gemeenten. Hierdoor is niet duidelijk waarmee agrarische ondernemers geholpen kunnen worden en of de eerdere ondersteunende initiatieven goed zijn afgesteld op hun behoeften.

Onderzoek gevolgschade
Daarom heeft wethouder Bart Jaspers Faijer van de gemeente Ommen, samen met André Schuurman van Dalfsen en Alwin te Rietstap van Hardenberg, besloten om een onderzoek te laten doen naar de gevolgschade. Het is een praktisch onderzoek met de focus op een concreet resultaat; hoe kan de overheid mensen het beste helpen. Vanuit de gemeenten worden alle agrariërs aangeschreven met de oproep om mee te werken aan het onderzoek, zodat een zo representatief mogelijk beeld wordt verkregen.

Actieplan
Het onderzoek bestaat uit een enquête gecombineerd met diepte-interviews om meer inzicht te krijgen in de impact van de coronacrisis op de agrarische sector. De agrariërs kunnen tot en met 11 mei de enquête invullen (via https://nl.research.net/r/impactagro).
De gemeenten en het Ondernemershuis voor het Vechtdal zullen de resultaten van het onderzoek gebruiken voor het uitwerken van een concreet actieplan, om de agrarische ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen.

Pin It on Pinterest