nieuws uit NO-Overijssel

Onderzoek naar sluiting of verlenging azc

HARDENBERG – De gemeenteraad van Hardenberg moet dit jaar besluiten of AZC Hardenberg na 2021 nog vijf jaar mag blijven, of dat het definitief mag blijven. Dat is bij de start in 2016 zo afgesproken.

Binnenkort gaat de gemeente in gesprek met onder meer het COA, de omwonenden, onderwijsinstellingen en vrijwilligersorganisaties over de ervaringen die ze hebben met het azc. Ook de evaluaties van het COA worden betrokken bij de keus voor doorgaan of sluiting.

Om een goed besluit te kunnen nemen moet de raad weten wat verlenging kost of oplevert, of er aanpassingen moeten komen aan het azc wat betreft geluid en verkeer, of er draagvlak is onder de omwonenden en of er blijvend voldoende vrijwilligers zijn om te helpen in het azc. Maar ook: hoe groot vindt de gemeente de morele opgave om asielzoekers/vluchtelingen op te vangen?

Voorbeeld-azc
De medewerkers van het COA hopen dat het azc nog niet hoeft te sluiten. Niet alleen voor hun eigen werkgelegenheid, maar ook omdat ze vinden dat azc Hardenberg een voorbeeld-azc is. Ze roemen de samenwerking met gemeente, politie, onderwijs, vrijwilligers en omwonenden.
“De relatie met de omwonenden ervaren wij als zeer constructief. Als COA waarderen we de oprechtheid en eerlijkheid waarmee gecommuniceerd wordt. Al kunnen we niet aan alle wensen voldoen en hebben wij ook niet altijd het gewenste antwoord, er wordt er openheid van zaken geboden en proberen wij als COA altijd transparant en eerlijk te zijn, ook als we iets niet weten of kunnen”, schrijft het COA in de evaluatie.

Incidenten
Volgens het COA is het azc de laatste tijd in wat rustiger vaarwater terecht gekomen. In het begin was er hoegenaamd geen overlast toen de bewoners vooral Syriërs met een verblijfsvergunning waren. Maar nadat bewoners kwamen die eigenlijk in een ander Europees land thuishoren en ook kansarme asielzoekers uit Noord-Afrikaanse landen, ontstond een piek aan incidenten. Incidenten op het azc zelf, maar steeds vaker buiten het azc, met als voornaamste kenmerken vervuiling, lawaai, ongepast gedrag en winkeldiefstal.
COA: “Een relatief klein aandeel van bewoners zorgde zowel op als buiten de locatie voor overlast. Inmiddels is de situatie beter onder controle en zowel het aantal incidenten als de overlast is minder geworden en naar een beheersbaar niveau. Dat wil niet zeggen dat er geen overlast meer ervaren wordt in en door de buurt.”

Bruisende gemeenschap
Azc Hardenberg bruist dus, maar ook op een positieve manier, vindt het COA. Er worden veel activiteiten aangeboden, kinderen krijgen onderwijs en de vrijwilligers doen er alles aan om de bewoners op een goede manier te integreren in de Nederlandse samenleving.
“Iedere bewoner kan hier het azc verlaten met iets van toegevoegde waarde, of het nu een diploma is voor schoonmaken van Asito, of een goede vriendschap met een Hardenberger. De grote meerderheid van de bewoners is zeer tevreden en verblijft met veel plezier op het azc totdat zij of in een huis komen of naar elders vertrekken. De tijd die zij op het azc doorbrengen wordt zinvol besteed.”

Of dat na oktober 2021 nog eens vijf jaar kan gebeuren wordt naar verwachting in de tweede helft van dit jaar duidelijk, als de gemeenteraad hierover een besluit neemt.