nieuws uit NO-Overijssel

Onderzoek psychische klachten boeren

REGIO – GGD IJsselland gaat onderzoek doen naar psychosociale problemen bij boeren. In de zomer van 2019 kunnen boeren zich aanmelden om mee te doen aan het onderzoek. In de maanden daarna loopt het onderzoek.

De agrarische sector heeft regelmatig te maken met grote veranderingen wat flinke bedrijfsmatige tegenslagen met zich kan meebrengen. Dit heeft zijn weerslag op de boer zelf maar ook op het gezin en de familie en op de directe omgeving zoals buren en betrokken organisaties. In de agrarische sector is het zoeken naar ondersteuning bij bedrijfsmatige ontwikkelingen gebruikelijk, maar voor het inzetten van psychosociale ondersteuning is dit niet altijd het geval. Terwijl er al jaren signalen van zorg binnenkomen over de sociale en emotionele gevolgen van de economische problematiek voor boeren. Daarbij blijkt ook dat het reguliere aanbod van de hulpverlening vaak niet goed aansluit bij de wensen en behoeften van de boeren.

Het onderzoek focust op de percepties van psychosociale gezondheid onder boeren, de verwachtingen die zij hebben van hulp, de belemmeringen die zij ervaren bij het zoeken en vinden van hulp en wat boeren daadwerkelijk nodig hebben aan ondersteuning.

Vertrouwelijk
De gesprekken en informatie worden vertrouwelijk behandeld. De onderzoeksgegevens zullen niet terug te leiden zijn naar individuele boeren. De uitkomsten verwerkt ze in een advies dat wordt gedeeld met verschillende partijen als de provincie en de gemeenten in Overijssel.

Aanmelden
Boeren in de regio IJsselland die aan het onderzoek willen meewerken kunnen zich deze zomermaanden aanmelden via telefoonnummer 06 234 84 268 of per mail j.kuijk@ggdijsselland.nl. Het onderzoek bestaat uit een interview dat 1 tot 1,5 uur zal duren.

Pin It on Pinterest