nieuws uit NO-Overijssel

Onrust over Duitse windturbines

KLOOSTERHAAR – Of het college van B&W weet dat in Wielen, vlak over de grens bij Kloosterhaar, windturbines worden gebouwd, wilde VVD-raadslid Erik Back dinsdag weten. En als dat zo is, welke acties heeft het college dan ondernomen om bijvoorbeeld de inwoners langs de grens hierover te benaderen. Ook CDA-raadslid Elma Soeten wilde van het college weten of de zorgen in Kloosterhaar weggenomen kunnen worden door met de inwoners te overleggen.

Beiden hadden hierover gelezen in dagblad De Stentor, waarin tegenstanders van het plaatsen van windmolens tussen Bergentheim en Kloosterhaar hun ongenoegen kwijt konden. Vooral dat de gemeente Hardenberg hierover niets had gezegd, terwijl met de bouw al in november zou worden begonnen, was tegen het zere been.

Wethouder Jan ten Kate vertelde dat het college de verhalen ook had gelezen, dat dit al ter sprake was gekomen tijdens bestuurlijk overleg met de drie grensburgemeesters uit Duitsland en dat de projectleiders van Nederlandse en Duitse kant al contact hebben gehad. “Uit die contacten is duidelijk geworden dat er geen windmolens op korte termijn worden geplaatst. We gaan wel met de Duitse buren contact opnemen over de stand van zaken en daarna de mensen in Bergentheim en Kloosterhaar waar we steeds mee hebben overlegd hierover informeren.”

Op de vraag van Back of het college de plannen aan de Nederlandse kant van de grens niet in de ijskast wil zetten, antwoordde Ten Kate dat hij werkt in opdracht van de gemeenteraad en als die vindt dat het proces moet stoppen dan wilde hij dat graag horen. Maar daar reageerde geen enkel raadslid op.