nieuws uit NO-Overijssel

Operatie Snippergroen verloopt voorspoedig

HARDENBERG – Het heeft even geduurd, om precies te zijn acht jaar, maar door de verhuur van gemeentelijk snippergroen is alsnog een bezuinigingsdoelstelling uit 2012 gehaald.

De gemeente heeft met honderden inwoners overlegd over de koop of huur van stukjes openbaar groen, die in de loop der tijd door de inwoners in gebruik zijn genomen. Zij konden kiezen uit teruggeven, huren of kopen. Daaraan voorafgaand is uitgebreid met de mensen gesproken die een stukje openbaar groen in gebruik hadden. Dat heeft ervoor gezorgd dat het jaren heeft geduurd voordat de zaak was geregeld, maar het heeft voorkomen dat een gang naar de rechter moest worden gemaakt.

Extra huuropbrengsten
In totaal zijn er 2.500 plekken binnen de bebouwde kommen die eigendom zijn van de gemeente maar die door anderen in gebruik zijn genomen. Eind 2019 waren 1.100 dossiers afgerond, 100 zijn nog in behandeling en 230 zijn in gebruik door huurders van Vechtdal Wonen. Met de woningstichting wordt nog overlegd over dit gebruik. De komende jaren worden nog eens ruim 1.000 adressen aangeschreven. De verkoop heeft vorig jaar 218.000 euro opgeleverd, de jaarlijkse huur bedraagt ruim 83.000 euro.