nieuws uit NO-Overijssel

Parkeerperikelen


Het lijkt een beetje op kapen van een onderwerp. De ChristenUnie in Hardenberg heeft afgelopen week een motie ingediend tijdens de raadsvergadering over de Begroting 2020, waarin staat dat een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) voortaan gratis verstrekt moet worden. De motie is unaniem aangenomen, ondanks het bezwaar van B&W dat er nog geen dekking is en dat de kaart ook gratis wordt voor mensen die het wel kunnen betalen.

Een onderwerp, waar 50Plus al langere tijd aandacht voor vraagt. Vorig jaar nog wilde de partij weten of parkeren, althans een paar uur, niet gratis kon worden voor gehandicapten. Hardenberg was tenslotte uitgeroepen tot Meest toegankelijke gemeente en noblesse oblige.

Nee, zeiden B&W: “Wij zijn dan van mening dat het betaald parkeren voor mensen met een gehandicaptenparkeerkaart gelijk moet blijven ten opzichte van betaald parkeren voor mensen zonder een gehandicaptenparkeerkaart.”

Dat is het niet, vond 50Plus, want gehandicapten moeten een GPK kopen voor 62 euro die 5 jaar geldig is. Niet-gehandicapten hoeven dat niet, zodat uiteindelijk het parkeren voor gehandicapten duurder is. Eigenlijk had de partij subiet een motie moeten indienen of later, bij de behandeling van de Begroting 2019, een amendement, waarin werd gevraagd de GPK gratis te maken. Dat heeft de fractie verzuimd, zodat dit jaar de CU het onderwerp kon inbrengen.

B&W waren nog steeds tegen, want de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen: wie een GPK kan betalen moet er zelf eentje kopen en voor de anderen kan het verwerkt worden in de bijstand.

Dat principe van de sterkste schouders huldigt de CU ook, zei hun woordvoerder, maar daar ging het niet om. “Als wij willen parkeren betalen we parkeergeld, als gehandicapten willen parkeren betalen ze parkeergeld én geld voor een gehandicaptenparkeerkaart. Dubbelop, dat moet verdwijnen. Wij zijn uitgeroepen tot Meest toegankelijke gemeente van Nederland en hebben een reputatie hoog te houden.”

Uiteraard steunde 50Plus deze motie, net als alle andere partijen. Maar het was chiquer geweest om deze partij de motie te laten indienen, met steun van de CU.
Soms moet je elkaar ook wat gunnen.