nieuws uit NO-Overijssel

Parkeren is emotie

HARDENBERG – Het verhaal van Henk Schoemaker, namens de middenstanders in het stadscentrum, over het parkeerbeleid in Hardenberg maakte dinsdagavond best indruk op de raadsleden. Met name het gedeelte over het omvallen van winkeliers en het toekomstbestendig maken van het centrum. Maar gelet op de geluiden in de raad lijkt het erop, dat over twee weken het voorstel van B&W als ‘winnaar’ uit de bus komt: geen blauwe zone, maar een verbeterd systeem van betaald parkeren.

De raadsleden hadden nog wel wat vragen aan verantwoordelijk wethouder Jan ten Kate. Over bijvoorbeeld hoe het kan dat Steenwijk en Raalte het betaald parkeren hebben afgeschaft en dat die gemeenten toch niet failliet zijn gegaan. Of waarom niet gekozen wordt voor een uur gratis parkeren met gebruik van parkeerschijf en pas daarna betalen. En dat het lijkt alsof er alleen maar met een financieel oog naar het parkeerbeleid wordt gekeken. Plus dat het op sommigen overkomt alsof de middenstand moet bloeden voor fouten die in het verleden zijn gemaakt.

Parkeergarages grote kostenpost
Dat Steenwijk en Raalte het betaald parkeren konden afschaffen komt omdat ze daar geen dure parkeergarages hebben die afbetaald moeten worden, meende de wethouder. Over het gratis parkeren van een uur en daarna betalen kon Ten Kate kort zijn: 95% van de bezoekers is na een uur weer verdwenen, zodat de overgebleven 5% voor alle kosten zou moeten opdraaien. Volgens Ten Kate is natuurlijk met een financieel oog naar de materie gekeken, maar zijn ook andere zaken aan bod gekomen, die ooit een rol hebben gespeeld bij het invoeren van betaald parkeren: gratis parkeren zorgt voor meer auto’s naar het centrum, minder veiligheid, meer vervuiling, minder fietsgebruik, een verkeerde spreiding van geparkeerde auto’s. Bovendien worden de problemen naar de centrumbewoners verschoven die hun auto nergens meer kwijt kunnen. Dat winkeliers moeten bloeden voor fouten in het verleden werd meteen door andere partijen weersproken. Als er al iemand moet bloeden is dat de gemeente en dus wij met ons allen, want het parkeren in Hardenberg-centrum levert de gemeente geen geld op maar kost jaarlijks vele tonnen.

B&W voelen dan ook niks voor gratis parkeren, zoals de winkeliers willen. Wel zullen ze kijken naar het bijschaven van de plannen, omdat tijdens de raadsvergadering door insprekers en raadsleden nog wel enkele goede suggesties zijn gedaan, bijvoorbeeld over aanpassingen voor mindervaliden.

Besluit
Dinsdag 25 februari neemt de raad een besluit over aanpassing van het parkeerbeleid. Die aanpassing zal pas over anderhalf jaar uitgevoerd worden, omdat dan de parkeermeters, slagbomen en betaalautomaten aan vervanging toe zijn.