nieuws uit NO-Overijssel

Parkeren met schijf of met centen

Ik heb geen winkelier in Hardenberg-centrum gezien die aan klanten vroeg: wilt u nu voor het parkeren van uw auto betalen, of wilt u elk jaar 25 euro per persoon extra betalen aan gemeentelijke belastingen?

Of: wilt u gratis parkeren ten koste van financiële hulp aan uw sportvereniging, kinderopvang, reparaties aan de straatverlichting?

Er is wel via een enquete aan een paar duizend personen gevraagd of het parkeren gratis moet worden en daarop heeft 75% geantwoord: ”ja.” Maar die uitkomst had je ook zonder enquete wel kunnen verwachten.

De centrumwinkeliers zijn boos dat B&W niet hebben voorgesteld het parkeren gratis te maken. Want gratis parkeren levert meer klanten op, zeggen ze. Dat beaamt de gemeente overigens, alleen zorgen die extra klanten niet voor meer inkomsten. Je hebt dus alleen maar meer verkeersbewegingen, meer vervuiling, meer verkeersonveiligheid.

Dat hebben B&W niet uit hun duim gezogen, dat is onderzocht door een professioneel onafhankelijk bureau. Geen prettige uitkomst voor de winkeliers, maar daar moet wel mee worden gehandeld. Zelf vinden ze van niet, want volgens hen zijn er ook wel gemeenten te vinden waar parkeren met een blauwe parkeerschijf én meer bezoekers én meer geld oplevert.

Het bestuur van de winkeliersclub in het centrum heeft al schriftelijk gereageerd bij de gemeente op het voorstel van B&W. Het voorstel past niet bij de gemiddelde beleving van de achterban over een klantvriendelijk parkeerregime, schrijven ze. Daarmee bedoelen ze: wij willen gratis parkeren want dan komen meer klanten en kunnen wij voldoende verdienen, nu en in de toekomst. Er zijn winkeliers die op het randje leven en als er niet meer geld naar de centrumwinkeliers komen vallen ze om.

Natuurlijk weten zij ook wel dat gratis parkeren niet bestaat. En daarom willen ze ook wel wat betalen, maar niet zoveel dat het voor de gemeente interessant wordt. En dus moet ‘iedereen’ dat betalen via gemeentelijke belastingen: ook degenen die altijd op de fiets komen of die zelden het centrum bezoeken.

Het zal geen gemakkelijk besluit worden van de gemeenteraad. Voor de winkeliersclub is het simpel, want die kijkt naar de belangen van de middenstanders. De raad moet echter ook rekening houden met andere partijen, zoals bewoners van het centrum en toeristen die ‘s zomers een parkeerplek zoeken.

Sommige winkeliers vrezen dat de gemeente alleen maar denkt dat er een verkeerstechnisch probleem is. Maar hun eigen eenzijdige blik op het probleem, namelijk dat het voornamelijk om de economie draait, helpt ook niet echt.

Dinsdag 11 februari vanaf 19.15 uur begint de discussie in de raad. Met uiteraard eerst enkele insprekers die zullen betogen dat alle heil is te verwachten van de blauwe parkeerschijf. Benieuwd of de ‘andere partij’ ook verbale zwaargewichten zal inzetten om duidelijk te maken dat betaald parkeren nodig is om het centrum leefbaar te houden.