nieuws uit NO-Overijssel

Politiek verdeeld over energieplannen

HARDENBERG/TWENTERAND – Waar in de gemeente Twenterand grote politieke weerstand bestaat tegen de RES, de Regionale Energie Strategie, wordt het vaststellen van de Startnota in de gemeente Hardenberg niet meer dan een hamerstuk. In de Startnota spreken de gemeenten, provincie en waterschappen af dat er een RES komt en hoe die eruit moet zien.

In de RES spreken gemeenten samen af hoe ze kunnen voldoen aan de eisen die in het landelijk Klimaatakkoord staan. Allemaal hebben ze hoge ambities, maar als ze op eigen houtje werken krijg je versnippering, te zware belasting van het elektriciteitsnet en onevenredige verdeling van kosten. Bundelen van kennis, geld en organisatiekracht is het doel van de samenwerking.

“Waar zeggen we ja tegen als we akkoord gaan met de RES”, vroeg VVD’er Erik Back zich vorige week af tijdens de oriënterende raadsvergadering. CDA-raadslid Arjen Roelofs wilde weten of je niet alvast rekening kon houden met innovaties, zodat je andere, vervelende technieken als bijvoorbeeld het gebruik van windmolens kon weglaten.
Volgens wethouder Ten Kate kun je niet wachten totdat iemand wat beters heeft uitgevonden. “Er ligt nu een concreet bod, het zijn concrete maatregelen. En waar we ja tegen zeggen? Tegen de ambities die Hardenberg heeft uitgesproken. Die liggen hoog genoeg, daar kunnen we mee thuis komen.”
Zowel raad als B&W gaven aan dat ze zelf met de burgers in gesprek gaan over de energieplannen en dat ze dit niet aan de provincie willen overlaten.

Buitenspel
Dat laatste wil de politiek in Twenterand ook, de burgers moeten overal in worden meegenomen bij de vorming van de RES. Maar Gemeentebelangen, veruit de grootste partij in Twenterand, ziet die hele RES eigenlijk niet zitten. De Twenteranders hebben het gevoel dat ze gedwongen worden om op biogas over te gaan, dat er heel wat zonneparken moeten komen plus een aantal windmolens. Bovendien zijn de plannen van de Twentse gemeenten niet op elkaar afgestemd (“Iedereen doet maar wat”) en is het netwerk van netbeheerder Enexis nu al overbelast. Het PVV-raadslid Erik Veltmeijer vond zelfs dat je helemaal niets moet doen. “Ga gewoon door met gas en wacht op de ontwikkelingen van onder meer waterstof en thorium”, was zijn voorstel.
Dat laatste leek wethouder Martha van Abbema (CU) geen goed idee. “De provincie kan ingrijpen als de gemeente weigert. En dan sta je buitenspel.”

Pin It on Pinterest