nieuws uit NO-Overijssel

ProRail: Overijssel geen last van verwacht stroomtekort



REGIO – Gedeputeerde Staten van Overijssel weten niets af van dreigende problemen in het spoorwegnet van en naar Overijssel. Dat antwoorden ze op vragen van PvdA-statenlid Han Nooter. Die had begrepen dat een verwacht stroomtekort negatief zou uitpakken voor de Overijsselse reizigers en de bereikbaarheid van de provincie.

GS hebben de vraag voorgelegd aan spoorbeheerder ProRail, maar die antwoordde dat het
dreigende stroom- en capaciteitstekort geen probleem zal vormen voor Overijssel.
Wel gaan GS dit voor de zekerheid onder de aandacht brengen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de eigenaar van het spoorwegennet in Nederland.

Voor uitbreiding van het elektrisch net, bijvoorbeeld het gedeelte Almelo-Mariënberg, moet de provincie wel contact zoeken met ProRail omdat die weet hoeveel stroom dit extra vraagt.

Pin It on Pinterest