nieuws uit NO-Overijssel

Raad akkoord met wandelpad door Rheezermaten

HARDENBERG – Het omstreden wandelpad door natuurreservaat De Rheezermaten, ten westen van de Hardenberger woonwijk Het Hazenbos, komt er toch. De gemeenteraad heeft dinsdag in meerderheid besloten dat het pad mag worden aangelegd, ondanks protesten van buurtbewoners en verenigingen als IVN.

Het wandelpad maakt slechts een klein deel uit van het grote plan om de Rheezermaten ‘natuurlijker’ te maken. Er worden meanders in de Vecht aangebracht, landbouwgronden worden omgezet in natuur en er worden natuurvriendelijke oevers aangebracht.
Aan het plan is jarenlang door het waterschap en de gemeente gewerkt, in overleg met groepen als Natuur & Milieu Overijssel en Staatsbosbeheer. De gemeenteraad toonde zich dinsdag dan ook erg tevreden met het resultaat, op één onderdeel na: een wandelpad. De buurtbewoners waren fel tegen het pad gekant en hadden Plaatselijk Belang Heemse en de wijkvereniging aan hun kant. Tijdens de oriënterende ronde hadden ze ingesproken, ze hadden politieke partijen benaderd en ze hadden raadsleden ter plekke uitgenodigd.

Emotie
“Gezien de emotie lijkt het wel of het gaat om het plaatsen van zonnepanelen of windmolens in plaats van een wandelpad”, vond CU-raadslid Hans Odink. Zijn partij vond dat alles zorgvuldig was afgewogen en omdat alle betrokken partijen met het plan hadden ingestemd zag hij geen reden om eraan te tornen. Gerard Nijhof (CDA) was dezelfde mening toegedaan. Wel wilde hij de toezegging van wethouder Alwin te Rietstap (foto) dat na een jaar zou worden geëvalueerd of het gebruik van het pad voor schade aan flora en fauna had gezorgd.

“En wat gaat u met die evaluatie doen?”, wilde Erik Back (VVD) weten, maar daar werd door Nijhof niet op geantwoord. De VVD’er vroeg zich af of het proces goed was verlopen. Wethouder Te Rietstap vond van wel (“daar sta ik voor de volle 100% achter”), maar buurtbewoners gaven aan dat ze pas bij de aanleg van het pad waren betrokken toen het definitieve ontwerp klaar was “en toen kon het niet meer gewijzigd worden.”

Amendement
Ook Eddy Geesink (OpKoers), Jacco Rodermond (D66) en Romano Boshove (GroenLinks) konden de aanleg van het pad niet steunen. “Het pad geeft verstoring, het moet onderhouden worden, het geeft geen meerwaarde en draagvlak hiervoor ontbreekt”, vond Boshove. Hij diende daarom samen met de VVD en D66 een amendement in om de aanleg van het wandelpad uit het plan te halen. Bij de stemming bleek dat 6 raadsleden het amendement steunden en 24 niet, zodat niets de aanleg van een wandelpad in de weg staat. Wel zegde wethouder Te Rietstap toe in overleg te gaan met N&M en SBB, om te kijken of er over 1 of 2 jaar een evaluatie kan plaatsvinden. Of het pad wordt verwijderd als het negatieve effecten op de omgeving heeft werd niet beloofd.