nieuws uit NO-Overijssel

Raad steunt bouwen op kloosterterrein

SIBCULO – Een nieuwe brief van enkele inwoners van Sibculo, waarin ze hun zorgen uitspreken over woningbouw op het voormalige kloosterterrein in hun dorp, heeft de gemeenteraad niet op andere gedachten kunnen brengen. Woensdag 8 april stemden de fractievoorzitters voor het aanpassen van het bestemmingsplan, zodat woningbouw mogelijk wordt.

Enkele bewoners van de Kerkstraat spraken zich twee weken geleden uit tegen het massaal kappen van bomen op het kloosterterrein, tegen de bouw van woningen voor (vooral) ‘ouderen met centen’ en tegen de stilte rond de bouwmogelijkheden aan de Gemeenteweg, waar jongeren, starters, zelfbouwers aan de slag kunnen. Die groep trekt weg en het dorp loopt langzaam leeg, wat weer slecht is voor scholen en verenigingen. Dit keer hadden ze eraan toegevoegd dat de bouw problemen zou opleveren vanwege de stikstofuitstoot en dat ze zich zorgen maken over de financiële haalbaarheid van het plan.

Een bewoner van de Kloosterdijk schreef over de negatieve gevolgen van het bouwplan voor zeldzame muissoorten, het verkeerd gebruiken van een rekenmodel om stikstofneerslag te berekenen in naastgelegen natuurgebieden, het onder een hoedje spelen van provincie en gemeente en het kappen van bomen. Hij zou desnoods doorprocederen tot aan de Raad van State, schreef hij.

GroenLinks tegen
Het maakte allemaal weinig indruk op de gemeenteraad. Dinsdag waren er volgens afspraak geen raadsleden tijdens de raadsvergadering, zodat woensdag een nieuwe vergadering belegd kon worden, waarbij alleen de fractievoorzitters aanwezig waren. Het belangrijkste bespreekpunt zou de woningbouw in Sibculo zijn, maar dat onderwerp werd meteen doorgeschoven naar de hamerstukken omdat bijna alle partijen het voorstel van B&W steunden. Alleen GroenLinks stemde tegen, omdat eerst bomen zijn gekapt en daarna het bestemmingsplan wordt vastgesteld. Principieel onjuist, meende fractievoorzitter Romano Boshove.

Pin It on Pinterest